שיעורים יחודיים שנה ב'

רציונל: בשנה ב' יתחלקו הסטודנטים לחמש קבוצות-למידה שיונחו על ידי חמישה מרצים בנושאים שונים הקשורים כולם לחברה הישראלית. בסמסטר א' יעסקו בהיבטים התיאורטיים של כל תחום ובסמסטר ב' תעשה פעילות במסגרת בתי-ספר בלבד. כל קבוצה תשובץ לעשייה חינוכית כלשהי בהתאם לנושא שלה בתוך מערכת בית-ספרית שתקבע מראש בשיתוף פעולה מלא בין ראש התכנית, מנחי הקבוצות לבין הנהלת בתי הספר, הרכזים והמורים המעורבים. הפעילות המיוחדת תהיה חלק מהמערכת שתבנה מראש טרם פתיחת שנת הלימודים הבאה, ומיועדת לסמסטר ב'. הכוונה להפוך את העשייה שלהם בבתי הספר לחלון הזדמנויות של חשיפה לרבדים שונים בחברה הישראלית ולעודד אותם להוביל פרויקטים מעצימים במערכת החינוך בבחינת "מיקרוקוסמוס" של החברה הישראלית. לסיכום תוגש עבודת-חקר שתכלול את הדיון התיאורטי, המסקנות ואת הביטוי המעשי לכל נושאי הקורס.
 

מבנה תכנית שנה ב

שם המרצה שם הקורס תוכן הקורס אמצעי הערכה מספר ש"ש
  קהילות לומדים חמש קבוצות חשיבה ועשייה בתחום החינוך והחברה הישראלית עבודה+ פרויקט
בבי"ס
 
3 ש"ש
ד"ר אמנון יובל ייצוג הכוח וכוח הייצוג:תקשורת המונים במבט ביקורתי הקורס יעסוק בתקשורת ההמונים כגורם משפיע על עיצוב התודעה ותפיסת המציאות ודרכים לטיפוח מבט ביקורתי על תכניהם והתנהלותם. הקורס ישלב סוגיות מרכזיות כגון הקשר בין תקשורת להון, אידיאולוגיה סמויה בעריכת חדשות, פורנוגרפיה, ההבדל בין תיעוד ובדיון, ייצוג מיעוטים וחופש הביטוי, מגדר, הגמוניה, פוליסמיות ושעתוק.    
ד"ר גדעון אביטל עתידנות ומנהיגות חינוכית הקורס יציג את סוגיית עתידו של החינוך מנקודת מבטם של מחוננים, מצטיינים ובעלי כישורים מיוחדים שאינם מוצאים מסגרת מתאימה לטיפוחם באופן הראוי. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לעקרונות מטפחי-מנהיגות: הגבהת רף הדרישות בחינוך, אמנות הרטוריקה והדיאלוג, וידיעת החוק והמשפט בישראל בהקשרים שונים לחינוך, למצוינות, למחקר ולטכנולוגיה.    
זהבה ברקני הקול האחר בחברה הישראלית הקורס מתמקד ב"אחר" מנקודת מבטה של החברה. נקודת המוצא היא הצהרת זכויות האדם. במהלך הקורס יצפו הסטודנטים בסרטים בעלי מסר חברתי ויצאו ל"למידה בשטח" כדי להתבונן בפרטים הקטנים והגדולים בסביבה התרבותית תוך כדי דיון באפשרויות השילוב בין כל רבדיה באמצעות החינוך.    
ד"ר חנוך בן-פזי השיח החינוכי והיהודי שני עקרונות מנחים את הלמידה בקורס: היכרות עם השיח החינוכי היהודי והחשיבות המרכזית שיש לדיאלוג במעשה החינוכי. הקורס יחשוף את הלומדים לשאלות ערכיות והגותיות של המעשה החינוכי, דרך מגוון מקורות יהודיים ופילוסופיים, ובאמצעות הפעלתם של הסטודנטים בבתי ספר המשלבים דתיים וחילוניים מתוך מגמה ליצור גשר חינוכי בין "שני עולמות" אלה.    
תמי הופמן שאלה של זהות: להיות ישראלי?! הקורס עוסק בשאלת הזהות הישראלית במובנה המורכב וישלב דיון סביב שאלות ודילמות הנוגעות לסוגיית הזהות הישראלית ויתמקד ב"מסע ישראלי", מורשת, הוראת הסכסוך הישראלי-פלשתיני ומקומם של מוזיאונים בחינוך לזהות ישראלית. בחלקו השני של הקורס יוכלו הסטודנטים ליישם את המושגים שנלמדו ואת התובנות האישיות שעלו מהעיסוק בנושא הזהות הישראלית בהפעלה של פרויקט מיוחד בבית ספר שיעסוק בזהות ישראלית .    

תכנית מצטייני-המצטיינים

ד"ר ניר מיכאלי "ז'ורנאל קלאב" כתיבת מחקרי-פעולה מלווים לקורסים ולסוגיות שנלמדו במהלך השנה והתמקדות בכתיבת מאמר אקדמי משותף 2 ש"ש

סה"כ שעות ייחודיות לשנה ב': 5 (+ 40 שעות פעילות בבתי ספר)