שיעורים יחודיים שנה א'

רציונל: בשנה הראשונה יקבלו הסטודנטים הרצאות מבוא בבחינת תשתית אקדמית, מדעית ותיאורטית בתחומי-דעת שונים, להרחבת בסיס הידע והדעת שלהם כאינטלקטואלים וכחלק מתהליך הבשלה לקראת התמקדותם בנושאים הקשורים לחברה הישראלית, לחינוך וליישום הפרקטי בשנה ב' ו-ג'. כלל הסטודנטים (במליאה משותפת) ייחשפו ל- 24 מפגשים שיועברו על ידי ארבעה מרצים סביב שני נושאים מרכזיים: "מהפכות" ו"חינוך". אשכולות הדעת הללו תאפשרנה היכרות הטרוגנית מפרה.

סמסטר א' יתמקד בנושא "מהפכות" כשכל מרצה יתמקד בהיבט שלו בשלושה מפגשים ( בנוסף לכך יהיה שיעור פתיחה ושיעור סיכום משותפים – סה"כ 14 מפגשים).

סמסטר ב' יתמקד בנושא "חינוך" כשכל מרצה יתמקד בתחום שלו בשלושה מפגשים כולל שיעור פתיחה וסיכום ( בדיוק באותו מבנה של סמסטר א' – סה"כ 14 מפגשים).

שיעורי מבוא ושיעורים מקוונים
הסטודנטים ילמדו במסגרת כיתתית רגילה עם הסטודנטים במסלולים השונים + קורס מקוון מיוחד.
רציונל: הרעיון הוא להטמיע את המצטיינים בכתות שלהם באופן כזה ש"ירימו" את השיעורים והדיונים לרף למידה גבוה, יפעלו בתוך הכיתות בתיאום עם המרצים שלהם ובהכוונה חיצונית של ראש התכנית בדרך המוצעת הבאה:בשיעורי פסיכולוגיה, מחשבים, סטטיסטיקה, מתודולוגיה מחקרית, סביבות הוראה טכנולוגיות, לשון ואנגלית ילמדו המצטיינים, במקביל לשיעור הרגיל, גם בקורסים מקוונים. הם יהיו אחראים על אתר השיעור, יציעו מאמרים ופעילות מקוונת לחבריהם לכיתה, וכל זאת בהכוונה נפרדת של מנחים שיפעילו אותם במקביל. העשייה המקוונת שלהם תתרום לעליה ברמת השיעורים תוך כדי הבלטתם בכיתות שלהם. הרעיון הוא לא להפרידם מכלל הסטודנטים אלא לגרום להם להיות ראש-חץ מקדם בכל שיעור ולסחוף אחריהם את השאר. הלמידה המקוונת תחשב להם כקורס ייחודי. במהלך הקורס ירכשו כלי למידה בתחום התקשוב, אנגלית והרחבת מעגלי המידע ברשתות שונות. כאחראים על אתרי השיעור יפעלו הסטודנטים המצטיינים כחונכים ומתרגלים לחבריהם: תמיכה בקריאה מודרכת של טקסטים ומקורות מידע הנדרשים לשיעור, ותרגול והכנה למבחנים ולכתיבת תרגילים ועבודות עם חבריהם לשיעורים המתקשים בתחומי-דעת שונים ( 40 שעות מעורבות בקהילת הקמפוס).

מבנה תכנית שנה א'

שם המרצה שם הקורס תוכן הקורס אמצעי הערכה מספר ש"ש
  "אבני דרך" הקורסים יינתנו בשני סמסטרים הכוללים ארבעה מרצים ושני נושאי-ציר, בכל יום רביעי משעה 17:45 – 19:15 מבחן בכל סמסטר 1 ש"ש
פרופ' אייל נווה אוטופיות ומהפיכות

 

אוטופיות וחינוך
 

סמסטר א'
המהפכה האמריקנית "כל בני אדם נולדים שווים"
המהפכה הסוציאליסטית והאוטופיה הנלווית לה
סמסטר ב'
האוטופיה המודרנית ומבקריה, טוטליטריזם כדיסטופיה וחינוך בלתי אוטופי
 
   
ד"ר מימי חסקין ספרות ומהפיכות


ספרות וחינוך
 

סמסטר א'
מהפכת הכוח – תרבות הכוח הלאומי בשירה העברית
מהפכת המגדר- נשים וכתיבה נשית בספרות העולמית והעברית, מהפכת "החיים הקטנים" 'אני' ולא 'אנחנו'
סמסטר ב'
דמויות מורים בספרות ובקולנוע, איזו ספרות ראוי ללמד? – מבט על מקרי קצה בתכניות הלימודים בספרות. "טוב למות בעד ארצנו/ רע למות" לְמה הספרות העברית מחנכת אותנו?
 
   
ד"ר שי פרוגל פילוסופיה ומהפכות


פילוסופיה וחינוך
 

סמסטר א'
מהפכות במחשבה: 1)לידתה של הפילוסופיה המערבית 2)המהפכה שחולל רנה דקארט במחשבת המאה ה- 17 3)"המהפכה הקופרניקאית" של עמנואל קאנט
 סמסטר ב'
חינוך מודרני: ז'אן-ז'אק רוסו, פרידריך ניטשה, ג'ון דיואי
 
   
ד"ר תמר קטקו מיתוס, אתוס ומהפיכות


מורשת לאומית וחינוך
 

סמסטר א'
מיתוס, אתוס וחלקם באידיאולוגיות מהפכניות.

סמסטר ב'
מורשת לאומית וכוחו של החינוך להשפיע על תהליך עיצוב של הזיכרון הקולקטיבי. המחקרים העיקריים
 

   

תכנית השיעורים המקוונים של שנה א'

שם המרצה קורס רגיל+ קורס מקוון לכל קורס מבואי יוצמד קורס מקוון מונחה על ידי מרצה מכל תחום ( בנוסף לקורס). מבחן+ 40 שעות חונכות 3 ש"ש
מיכל סגל לשון      
גדעון מנדה פסיכולוגיה      
תמי הופמן סוציולוגיה      
ענת גריס מתודולוגיה מחקרית      
ד"ר מירי שיינפלד
ד"ר תמי זייפרט
ד"ר שרה שרירא
ד"ר טינה ולדמן
Advanced Technologies מחשבים, אנגלית      

תכנית מצטייני-המצטיינים

ד"ר ניר מיכאלי "ז'ורנאל קלאב" גיבוש קבוצת-מחקר, שיח אינטלקטואלי משותף, קריאה מדעית והכשרה לכתיבה אקדמית 2 ש"ש

סה"כ שעות ייחודיות לשנה א': 19 שעות (+ 40 שעות תרגול וחונכות)