חיפוש קורסים ומערכות שעות

בקובץ ניתן למצוא את מערכות השעות הכלל מכללתיות של תכניות התואר הראשון והכשרת אקדמאים להוראה. מערכות השעות בקובץ מאורגנות על פי מסלולי הלימוד וכיתות הלימוד.
pdf
(4.4MB)
הורדה