טקסים כטקסטים רב תרבותיים בישראל

תאריכים: 05/11/2018 - 15/12/2018

הפתיחה ב5 בנובמבר 2018 בשעה 11:45 בגלריית הפקולטה לחינוך