בוגרים מספרים

טלי חזקי 

טלי חזקי

כשנרשמתי לתכנית לתואר שני "הערכה בחינוך" איחלתי לעצמי שאעבור תהליך  שיאפשר לי להתפתח מבחינה אישית ומקצועית ובהסתכלות לאחור אני יכולה להגיד שאכן עברתי תהליך משמעותי אישי ומקצועי. את הלימודים ליוו דיונים מרתקים אשר העמיקו בתחום הידע הספציפי של מדידה והערכה חינוכית על כל ענפיה ותרמו לגיבוש תובנות וזוויות חדשות להסתכל על הדברים. רכשתי מגוון רחב של כלים ישימים בתחום המדידה וההערכה המאפשרים לי להתבונן על תוצאות של תהליכים פדגוגיים בהתבסס על נתונים. יחד עם הידע המקצועי שרכשתי השתכללו בי מיומנויות אקדמאיות כמו למשל כתיבה אקדמית, ניתוח מאמרים ועוד.

הדרך הייתה מאתגרת אך לכל אורך הדרך צוות המרצים, יחד עם היותו מקצועי, היה קשוב ורגיש לצרכי הקבוצה בכללותה ולכל אחד מחבריה בנפרד. היה משהו שהוא מעבר להעברת ידע מקצועי ומאורגן, הרגשתי רצון אמתי להכשיר אותנו כאנשי הערכה מקצועיים ואיכותיים. ואכן זו התחושה בסוף התהליך. אין לי ספק כי המקום בו אני נמצאת היום רחוק מהמקום בו התחלתי.  לקראת סוף שנת הלימודים השנייה הוצעה לי משרה במשרד החינוך כמדריכה ביחידה להערכה ומדידה ובפסג"ה פתח תקוה כרכזת מדידה והערכה. השמחה הייתה מהולה בחשש אך האמון שנתנו בי מובילות החוג תרמו לתחושת הביטחון שלי בידע שרכשתי. כיום אני עוסקת בתחום המדידה וההערכה מזווית אחרת ולא מתוך ההוראה ומרגישה בטוחה ויודעת.

 

סילביה בלבן 

סילביה בלבן

הלימודים בתכנית לתואר שני בהערכה בחינוך פתחו בפני צוהר להתבוננות מחודשת על תחום ההערכה. למדתי על תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך רציף של ניהול בית הספר ואשר תורמים לשיפור ההוראה, הלמידה והישגי התלמידים. הקורסים בתכנית היו מגוונים ושיקפו ראייה רחבה וכמו גם דיסציפלינות שונות שהביאו אותי להבנה מעמיקה בתחום ההערכה, המהווה כיום את אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום התהליך הלימודי. פגשתי במהלך הלימודים קבוצת סטודנטים הטרוגנית מכל רחבי הארץ וממגוון מסגרות חינוכיות ומגזרים וגם דבר זה תורם לחוויית הלמידה בתכנית ולאיכותה. התכנית העניקה לי ארגז כלים נרחב הכולל גם את המסגרת התיאורטית והאקדמית בד בבד עם הכלים הפרקטיים לביצוע תפקיד רכז ההערכה הבית ספרי הלכה למעשה.