אירועים והעשרה

כחלק מחזון התכנית ובמטרה לקרב את הסטודנטים לקהילה המדעית ולעשייה בשטח, נערכים מידי שנה ימי עיון בהם נוטלים חלק מרצים אורחים מהאקדמיה ומחוצה לה, סטודנטים ובוגרי התכנית. בתשע"ו נערך יום העיון הראשון שעסק בנושא: "המצוי והרצוי בהערכת מורים בישראל".

יום עיון בנושא "המצוי והרצוי בהערכת מורים בישראל" (2016)

יום עיון בנושא

יום עיון בנושא "על ניהול, הערכה ומה שביניהם" (2017)

על ניהול, הערכה ומה שביניהם

תערוכת פוסטרים של עבודות גמר ( קיץ, 2017)

תערוכת פוסטרים של עבודות גמר