תחום חינוך-קהילה-חברה

בין אדם לחיה: – תפיסות חדשניות של בעל החיים והשלכותיהן על חינוך ערכי
מרצה: ד"ר אפרת לוי

"בעלי החיים הופכים אותנו לאנושיים" ו"טובים מטבעם" – הללו דוגמאות לשמותיהם של ספרים הלוקחים חלק בתפיסה חלוצית של בעלי החיים, תפיסה ההולכת ומתבלטת במחקר העכשווי, ואשר נודעות לה השלכות מרחיקות לכת על חיינו.

ואמנם, מהו בעל החיים? כיצד עלינו להבינו? האם הוא נבדל מהותית מהאדם? מהם יחסי הגומלין ביננו ובינו? מהו הקשר בין הדרך בה אנו תופסים את בעל החיים ובין הדרך בה אנו תופסים את עצמנו? וכיצד תפיסתנו את בעל החיים מתבטאת באופן פעילותנו כמחנכים?

בעשורים האחרונים עולות בתחומי מחקר שונים גישות סביבתיות-אקולוגיות המאירות את השאלות הללו באופנים חדשים ומרתקים. כך, בביולוגיה אנו עדים לעלייתן של גישות, המציעות אלטרנטיבה לתפיסה הנאו-דרווניסטית של התפתחות בעל-החיים, בפיזיקה מופיעות תאוריות המאפיינות את הטבע כתהליכים של יצירתיות, ובאנתרופולוגיה מועלית גישה המנסחת מחדש את יחסי הגומלין בין אנשים ובעלי-חיים.

הקורס יוקדש להתבוננות בתאוריות אקולוגיות ובגישות סביבתיות מרכזיות בתחומי המחקר הללו, תוך שימת דגש כפול:

דיון במחקרים המדעיים השונים ובתרומותיהם להבנתנו את בעל-החיים ואת יחסנו עמם.

דיון בהשלכות שיש להבנות אלו על תפיסתנו את עצמנו. כך, תבחן לעומק השאלה – אלו ערכים נקשרים להבנה המחודשת של בעל- החיים? מהן השלכותיה של תפיסה סביבתית של בעל-החיים על הדרך בה אנו תופסים את האנשים שסביבנו, ועל הדרך בה אנו פועלים כמחנכים?

קורס בחירה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין

תבונת ההתבוננות - למידה בסביבה חוץ-כיתתית
מרצה: ד"ר נירית אסף

הקורס חושף את המורים לפוטנציאל של הסיור הלימודי בסביבה הטבעית ומפתח אצלם תובנות ומיומנויות של הנחיית למידה בסיור הלימודי, תוך חיזוק תחושת המסוגלות העצמית שלהם להוביל סיורים לימודיים.  הקורס מושתת על ההנחה שללמידה בטבע יש מאפיינים ומרכיבים ייחודיים, ולפיכך הוא מתבסס על הפעלה חושית שעיקרה התבוננות, ועיבוד קוגניטיבי של המידע הנקלט באמצעות הפעילות החושית. הלמידה בסיור הלימודי, על פי המודל הדידקטי, מתבצעת בגישת הקונסטרוקטיביזם החברתי, שבה קבוצות הלומדים מבנות את הידע שלהן אודות הסביבה הטבעית באופן אקטיבי ודיאלוגי והמורה משמש כמנחה הלמידה.

קורס בחירה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין

קיימות עירונית
מרצה: ד"ר בת-אל אשקול

בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית מרבית אוכלוסיית העולם גרה כיום ביישובים עירוניים. בנוסף, יותר ממחצית מפליטות גזי חממה היא תוצאה מפעילות אזורים עירוניים. עובדות אלו והתחזיות לשנים הבאות, מחייבות בחינה מחודשת של אופן הפיתוח העירוני, וההכרה בחלקן של הערים בשינויים הסביבתיים הגלובליים. יישובים עירוניים אינם מנותקים מהסביבה הטבעית אלא חולקים עמה הרבה משאבים ונקודות השקה. מעצם היותן מרכזים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים, ערים משפיעות על ומושפעות מהסביבה הטבעית ללא הרף, בין אם זה בא לידי ביטוי בפגיעה במערכות אקולוגיות לשם פיתוח עירוני, בצריכה הולכת וגוברת של אנרגיה, מים ומזון, בייצור פסולת וזיהום אוויר, ובין אם בצורך הבסיסי של בני אדם לבלות זמן איכות בפארקים וגנים עירוניים, לנשום אוויר צח ולבוא במגע עם הטבע. האתגר המרכזי העומד כיום בפני מקבלי החלטות, מתכנני ערים, ואדריכלים הוא כיצד ניתן לעצב ולנהל ערים המאפשרות איכות חיים גבוהה, בד בבד עם שמירה על המערכות הטבעיות ותמיכה בהמשך קיומן לדורות הבאים. הקורס יציג גישות שונות לתכנון עירוני בר קיימא ודוגמאות מרחבי העולם לפרויקטים עירוניים אשר מצליחים לשלב בין האתגרים ההולכים וגוברים הקשורים לפיתוח חיים עירוניים לבין האתגרים הסביבתיים והתכנוניים ההולכים ונעשים דחופים יותר, כגון: זיהום אוויר, טיפול בפסולת, צריכת אנרגיה, תחבורה, שטחים פתוחים, זחילה עירונית ופרוור, בנייה ירוקה, חקלאות עירונית, עירוב שימושים, כלכלה מקומית, חברה וקהילה בעיר, ושיתוף הציבור בקבלת החלטות.

קורס בחירה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין