סמינריונים ועבודת גמר

סמינריון עיוני בחינוך סביבתי (התמחות 'קהילה-חברה')
מרצה: ד"ר דפנה גודלמן

תחום החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות ישמש כמסגרת התוכן של הקורס והעבודה המשותפת של הסטודנטים והסטודנטיות יסייעו להרחבת הדעת בתחום. במקביל לכך ישמש הקורס ללימוד ואימון בכתיבה אקדמית; ביצירה של מאמר בעל רצף לוגי ולכידות פנימית, המצטרפים ליצירה עצמאית ולאמירה ברורה ומבוססת עובדות. פיתוח של מיומנות למידה עצמאית מהווה מטרה נוספת וחשובה של הקורס. הקורס ילווה את כתיבת הסמינריון מראשיתו, מבחירת הנושא, ניסוח השאלה, חיפוש מושכל של מקורות ובחירת החומרים הרלוונטיים, ועד הכנת הנוסח הסופי. תרגילים הקשורים לשלבים השונים של הכתיבה ילוו את הלמידה. הצגה של הסמינריונים בשלבי הכנה שונים לפני המליאה והערכת עמיתים, יסייעו בהגדלת מרחב האפשרויות לכתיבה האקדמית. הנוכחות בשיעורים חובה. הערכה על סמך תרגילים ומיני-סמינריון.

קורס חובה סמסטריאלי להתמחות 'חברה-קהילה'
דרישות קדם: אין

סמינריון עיוני במדעי הסביבה (התמחות מדעי הסביבה)
מרצה: ד"ר אדיב גל

הסטודנטים בתוכנית לתואר שני מחוייבים בהגשת שני סמינריונים ועבודת גמר העומדים בסטנדרטים אקדמיים. אי לכך, קורס זה נועד להקנות את הכלים שיאפשרו לסטודנטים לעמוד בדרישות של דרך הגשת מטלות בתואר שני על ידי התנסות בכתיבת עבודת סמינריון אשר הווה את סופו של התהליך. בדרך להשגת יעד זה ילמדו הסטודנטים על מרכיביו השונים של הסמינריון, איתור מקורות ספרות, כתיבה קוהרנטית ויתנסו בפתרון תרגילים. הקורס בנוי על הרצאות שיהוו את הבסיס לתרגילי הגשה לאורך הסמסטר אשר יאפשרו התקדמות בכתיבת הסמינריון. בנוסף, יצטרכו הסטודנטים להגיש עבודת סמינריון עד מועד הגשה מוגדר. לכל סטודנט תינתן אפשרות להגשת טיוטה אחת בלבד לפני הגשה סופית. בסוף הסמסטר יציגו הסטודנטים את נושאי המחקר שלהם בעזרת מצגת על פי כללים שיינתנו במצגת אותה ילמדו הסטודנטים בצורה עצמאית.

קורס חובה סמסטריאלי להתמחות מדעי הסביבה
דרישות קדם: אין

הסדנה הסביבתית לשנה ב'
מרצות: ד"ר איריס אלקחר, ד"ר דפנה גן, ד"ר דינה ציבולסקי

הסדנה הסביבתית  עוסקת בטיפוח מיומנויות מחקר אצל הסטודנטים  המכינים עבודת גמר. היא מלווה  כל הסטודנט לאורך השלבים השונים של הכנת עבודת הגמר שלו. הסדנה מתבססת על אינטראקציה בין הסטודנטים, על שיתוף והערכת עמיתים בקבוצות קטנות וקבועות לאורך השנה, פנים אל פנים ובתקשורת אלקטרונית. בשלבים השונים של המחקר האישי של הסטודנט. מנחי הסדנה דנים בשלבים המאפיינים מחקר מדעי כמותי ואיכותי תוך התייחסות ישירה לעבודות האישיות של המשתתפים. בסדנה ניתן דגש על כתיבה אקדמית תוך מילוי כללי אתיקה במחקר. חלק מהסדנה מוקדש להיכרות עם כלי ניתוח ממוחשבים, כמותיים וסטטיסטיים, ותרגול הכלים הללו תוך שימוש בנתונים מתוך המחקרים של המשתתפים. מטרות הקורס הן: שיפור מיומנויות הכתיבת ועריכה של עבודת גמר אקדמית. ליווי הסטודנטים לאורך גיבוש וכתיבה של המחקר (גיבוש רעיונות, שאלות מחקר והשערות) וכן טיפוח מיומנויות דיווח; הקניית כלים להתמודדות עם השלבים השונים של העבודה, כולל נתוח ממצאים; טיפוח מיומנויות שיתוף פעולה של הסטודנט עם עמיתיו, במגמה לטפח ביקורתיות  כלפי ביצועיו וכלפי ביצועי עמיתיו.

קורס חובה שנתי
דרישות קדם: השתתפות בקורסים – חינוך סביבתי לקיימות; שיטות מחקר כמותיות; שיטות מחקר איכותניות; משאבי טבע בעידן של משבר סביבתי; הביוספרה בעידן של משבר סביבתי; סמינריון עיוני בהתמחות 'מדעי הסביבה' או בהתמחות 'קהילה-חברה'