אוריינות מדעית סביבתית לחסרי רקע מדעי

חשיבה מדעית בחינוך הסביבתי
מרצה: ד"ר אילנה רונן

הקורס חשיבה מדעית בחינוך הסביבתי עוסק בחוקי הטבע ובבירור הקשרים הענפים בין התופעות המתרחשות תדיר לנגד עינינו. הבנה של חוקים אלו יאפשרו לנו להעריך כראוי את הסביבה ואת השפעת האדם עליה. הקורס  יתמקד במבחר נושאים מתחום הכימיה והפיסיקה ברמה המושגית  במטרה ליצור שפה מושגית משותפת ולטפח חשיבה מדעית אינדוקטיבית תוך היכרות עם מיומנויות חקר. השימוש בנוסחאות מתמטיות במהלך הקורס יוגבל ככלי עזר לחשיבה מדעית ולניתוח מצבים. מטרות הקורס הן: ליצור בסיס משותף של מושגים מדעיים כתשתית ללימודי הסביבה במהלך הלימודים; להכיר ולהבין תופעות בסביבה ואת חוקי הטבע המסבירים אותם; לטפח את החשיבה המדעית  של הסטודנטים כבסיס להבנת חוקי טבע.

קורס חובה לחסרי רקע מדעי סמסטריאלי
דרישות קדם: אין

תופעת החיים בהיבט הסביבתי
מרצים: ד"ר נירית אסף ואייבי ארז

הקורס יעסוק בתופעת החיים מן ההיבט הביולוגי: במה נבדל החי מן הדומם? התמקדות במספר עקרונות ומושגי יסוד מרכזיים בתהליכי החיים, למשל: החיים כתופעה צורכת אנרגיה: נשימה ופוטוסינתיזה ומה ביניהם? יסודות תורת המיון: מי ומי נמנה עם עולם היצורים החיים? החיים כתופעה המשכית – האבולוציה של עולם היצורים החיים כעקרון מנחה בביולוגיה- המנגנונים המניעים את תהליך השתנותם של היצורים החיים. יושם דגש על הקניית ידע והבנה של תופעות, תהליכים, ועקרונות מרכזיים הפועלים בעולם היצורים החיים.

קורס חובה סמסטריאלי לחסרי רקע מדעי
דרישות קדם: אין
סיור: אחד, חובה

סיור יתקיים בתאריך:  20.2.18

תורשה בריאות וסביבה
מרצה: ד"ר אורלב לוי-ניסנבוים

הקורס מתמקד במושגי יסוד  בבסיס הקשר בין תורשה, סביבה ובריאות. נושאי הקורס: החומר התורשתי, הקוד הגנטי, תהליכים הקשורים ביצירת חלבונים ,תורשת האדם בדגש תכונות ומחלות, סוגיית השפעת תורשה וסביבה על תכונות, השפעות סביבתיות על בריאות האדם.

קורס חובה סמסטריאלי לחסרי רקע מדעי
דרישות קדם: אין