תקצירי הקורסים

7 קורסי ליבה (16 ש"ס) ( 7 קורסים סמסטריאליים וקורס אחד שנתי).

8 קורסים בתמהיל ההתמחות (16 ש"ס) (כל הקורסים הם סמסטריאליים): 

  • התמחות 'מדע-חברה' - 5 קורסי בחירה מתחום 'מדעי הסביבה' ו- 3 קורסי בחירה מתחום 'חינוך-קהילה-חברה'. 
  •  התמחות 'קהילה-חברה' - בין 5 ל- 8 קורסי בחירה מתחום 'חינוך-קהילה-חברה'. סטודנטים ללא כל רקע מדעי יילמדו 3 קורסים באוריינות מדעית סביבתית בסיסית. קורסים אלה יהיו על חשבון 3 קורסי בחירה. סטודנטים בעלי רקע חלקי במדעים יוכלו ללמוד פחות מ- 3 קורסי 'אוריינות מדעית סביבתית בסיסית' באישור ראש התכנית.

2 קורסי מתודולוגיה: קורס אחד חובה וקורס שני נתון לבחירה מתוך שניים.

תקצירי קורסים