מהעיתונות

* לעוף על החינוך: האקתון בסמינר הקיבוצים, כתבה ב-Ynet

* האקתון חינוכי-חברתי במכללת סמינר הקיבוצים, כתבה ב-Ynet