תמונות וסירטונים

יוזמים חינוך- האקתון חינוכי - חברתי ראשון במכללה מאי 2015