אודות המרכז ליזמות

המכללה חרטה על דגלה במסגרת תכנית 2020 לקדם יזמויות בתחום החינוך והחברה. מבית ומבחוץ.

במסגרת זו הוקם במכללה ביוני 2015, מרכז יזמות- HUB שירכז ,יוביל ויקדם יזמויות אלו.

חזון

  • המרכז מהווה בית לעשייה יזמית בתחום החינוכי-חברתי עבור קהילת המכללה ויזמים חינוכיים נוספים.
  • המרכז יוזם מגוון פעולות שיעודדו ויאפשרו הובלה ויוזמה של פרויקטים חינוכיים-חברתיים, בליווי מקצועי, העצמה ועבודת צוות.
  • המרכז פועל במעגלים מתרחבים: המכללה ובוגריה, מסגרות חינוכיות נוספות בחברה הישראלית - בהתאם לחזון וערכי הליבה של המכללה.