מערכת שעות לדוגמה - שנה א'

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
הדרכה פדגוגית
ב'
ניתוח סיפורת
מיומנויות דיבור
מודלים של קריאה
מבנה האנגלית וניתוח מעמת
יסודות האוריינות
ג'
סוציולוגיה
מיומנות כתיבה
מיומנות כתיבה
מיומנויות דיבור
מבוא לפסיכולוגיה
לשון עברית
ד'
ה'
ו'

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א'.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.