תכנית הלימודים

מטרת הלימודים במסלול להוראת אנגלית היא להכשיר מורים להוראת אנגלית בבית הספר היסודי והעל-יסודי (כיתות ג'-י'). תכנית הלימודים במסלול מגוונת ביותר וכוללת נושאים החיוניים לעבודתו של המורה לאנגלית. התכנית מקנה התמצאות במקורותיה הבלשניים, הספרותיים והתרבותיים של השפה האנגלית וכוללת קורסים רבים מתחומי הבלשנות, התרבות והספרות האנגלית והאמריקאית.
במסגרת התכנית בספרות, הסטודנטים נחשפים ליצירות מז'אנרים שונים בתולדות הספרות והתרבות של מדינות דוברות אנגלית ומקבלים כלים לניתוח טקסטים ספרותיים. בתחום הבלשנות, הסטודנטים רוכשים ידע בבלשנות תיאורטית כגון: פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה, ובבלשנות שימושית בנושאים כגון: פסיכולינגויסטיקה, אוריינות סוציולינגויסטיקה וניתוח השיח. קורסים אלה נלמדים בזיקה לכללי הלשון של השפה האנגלית על מנת להרחיב את ידיעותיהם של הסטודנטים בכל הנוגע גם לאלה.
לאורך כל שנות הלימוד נחשפים הסטודנטים בצורה מאסיבית לשפה האנגלית, וכל הקורסים בהתמחות ניתנים באנגלית.

בנוסף להקניית ידע בשני תחומי ידע של ספרות ובלשנות, התכנית כוללת מבחר נושאים בעלי אופי פדגוגי שהינם הכרחיים לעבודתו של המורה. מטרת קורסים אלה, המועברים גם הם באנגלית, היא להקנות לסטודנטים ידע דידקטי ולחשוף אותם לעקרונות העומדים בבסיס דרכי הוראה ולמידת שפה (עדכניות) ושילובם בפרקטיקת ההוראה בבתי הספר. כדוגמאות לנושאים אלה ניתן לציין קורסים כגון: הוראת אנגלית לתלמידים בעלי לקויות למידה, הערכה דיאגנוסטית של קשיי למידה באנגלית, תיאוריות בהוראת הקריאה והכתיבה, הוראת אנגלית בכיתות הטרוגניות, הוראת אנגלית באמצעות מחשב, הוראת אנגלית בגיל צעיר ועוד.

שילובן של שתי הדיסציפלינות, הספרות והבלשנות, יחד עם הפן המעשי הפדגוגי, מאפשר לסטודנט לקנות לעצמו ידע רחב ומעמיק על השפה האנגלית, מקורותיה, ההיסטוריה שלה, רבדיה השונים והתרבויות השונות המשתקפות בה מחד, תוך פיתוח המיומנות והידע הפרקטי –דידקטי, מאידך.
לימודי הספרות והבלשנות האנגלית מכוונים גם להבנה של מקומה וחשיבותה של השפה האנגלית בעולם כיום כשפת תקשורת בין לאומית, כשפה השנייה הנפוצה ביותר בעולם, כשפת האקדמיה, שפת התקשורת הכתובה והדבורה, שפת המסחר הגלובלי ושפת הטכנולוגיה המתקדמת. הפן הפדגוגי מקנה לסטודנט כלים להטמעת הנושאים הללו בכיתות הלימוד.

הלימודים בחוג מקבלים מזה שנים הכרה רשמית של אוניברסיטת תל-אביב כולל הסכם אקרדיטציה.
תכנית הלימודים במסלול זה מקנה ידיעה מעמיקה של השפה האנגלית ומדגישה בעיקר את המיומנויות השימושיות בשפה (הבעה בכתב, בעל פה וכד'). הלימודים מתאפיינים באווירת לימודים תומכת ותשומת לב אישית הניתנת לכל סטודנט.