תקצירי קורסים

אבחון והערכה

מרצים:

ד"ר שרית שדה

הקורס יעסוק בניתוח מצבי הוראה - על פי מודלים המגשרים בין התאוריה למעשה החינוכי באמצעות ניתוח אירועים אותנטיים מכיתות ההתנסות. תפיסת תפקיד המורה בחינוך המיוחד - הבנת מקומו המשמעותי של המורה בתהליכי הלמידה והחינוך של הילד בעל הצרכים המיוחדים. חשיבות שיתוף הפעולה עם הצוות הבין-מקצועי. ומקומה של המשפחה.הבנת המלצות האבחון והדרך ליישומן בכיתה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

דו לשוניות ותרגום - קשר חי

מרצים:

ד"ר מירי יוחנה

This course aims to show how bilingualism aids the translation process. It will enable the students to more fully comprehend what processes they are undergoing while translating and what elements offer more advantages and / or disadvantages.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

The course will present various theories on bilingualism to help comprehend what it means to be a bilingual, the different types of bilinguals that exist and what bilingual phenomena is. It will then continue to show how these different attributes help the bilingual person become an efficient and effective translator..

דקדוק פדגוגי (שנה ב')

מרצים:

ד"ר מרב בדש וד"ר אביגיל עדין סורקיס

This course reviews the grammar forms, meaning and usage, and acquaints students with methodologies of teaching grammar as it is taught in Israeli public schools. Emphasis is placed on the need and use of grammar as a tool, leading towards performance-based tasks in keeping with the National English Curriculum.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

דרכי הוראת אנגלית (שנה ב')

מרצים:

ד"ר מרב בדש

This course is designed to provide students with relevant theoretical and practical knowledge in pedagogy and methodology of teaching English as a foreign language (EFL) in the Junior-High schools. Students will be exposed to a variety of EFL and English as a Second language (ESL) methodologies and practices. Students will be encouraged to view learning and teaching critically
קורס חובה
קורס שנתי

Similarly, they will discuss and practice methods and means with which to design, implement and evaluate instructional procedures and materials.

הוראת אנגלית ללומד הצעיר

מרצים:

ד"ר ריבי כרמל

This course focuses on teaching of English to Young Children. Schools around the world and in Israel have taken action and introduced English to Young Learners (5 to 11 years) through a variety of EFL/ESL programs. Many teachers are therefore required to specialize in this particular area of teaching. Theorising the teaching of young learners has an important role to play in becoming an English teaching professional

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הוראת אנגלית לתלמידים עם לקויות למידה

מרצים:

אהרונה גבריהו

The course deals with of a range of topics necessary for the English teacher in the context of teaching English as a second language (ESL) to learning-disabled students. The course relates to the link between learning disabilities in Hebrew and in second language acquisition. The course relates to the variety of profiles of learners who experience difficulties in English and to the development of intact academic skills as opposed to impaired skills. Strategies for remedial teaching are discussed
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הוראת הספרות

מרצים:

טובה סיניאנסקי

This course examines the teaching of literature and its effect on developing thinking skills. It is meant to provide future teachers of English language and literature with tools for developing and using literature in ways appropriate to their own situation in order to enhance the students’ understanding of literature, improving their English language and focusing on literature’s connection to their intellectual abilities
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

It is also meant to familiarize future teachers with current theories to teaching literature and relevant literary terminology. The course will develop future teachers’ confidence in dealing with literary texts.

הערכה חלופית

מרצים:

ד"ר סמדר דוניצה-שמידט

The course is intended to expose students to theoretical and practical issues involved in the area of alternative assessment in second language. Students will examine principles and methods of alternative assessment and will become familiar with basic concepts and terminology in the field. Students will be involved in the creation and trying out of alternative assessment tools for the different age levels
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

The course is an online one with no lessons in class. Reading materials and tasks will be posted on a weekly basis.

ז'אנרים בתרגום

מרצים:

תירזה בירון

בקורס "סדנת ז'אנרים בתרגום" נתוודע לשלושה ז'אנרים עיקריים בתרגום - פרוזה, עיון וטקסטים מסחריים. נתרגם כ-10 טקסטים, ודרכם נלמד על האתגרים והנורמות הייחודיים לכל ז'אנר. מטרות הקורס * להעלות למודעתם של הסטודנטים את ההבדלים בין הז'אנרים השונים - עיון, פרוזה וטקסטים מסחריים * לתת לסטודנטים כלים לניתוח הטקסטים השונים וההבדלים ביניהם * להקנות לסטודנטים ידע באשר לנורמות שעל פיהן מתרגמים ז'אנרים שונים. * להשתמש בתרגומים כדי לשפוך אור על ההבדלים בין השפות העברית והאנגלית
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

יסודות האוריינות בשפה שנייה (שנה ב')

מרצים:

ד"ר ריבי כרמל

This course provides theoretical background of reading and writing while attempting to explore its implications for the pedagogy of reading and writing instruction within the setting of the heterogeneous Israeli classroom. A comprehensive examination of theories and methods of reading and writing will enable the students to understand and be able to implement the teaching of reading and writing from the very beginning of emergent literacy stages to fluent literacy and comprehension
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבנה האנגלית וניתוח מעמת (שנה א')

מרצים:

ד"ר מרב בדש וד"ר אפרת הראל

You may not realize it, but when you make friends, buy a car, or go to a restaurant, grammar is right there with you. Understanding grammar can help you understand your world better. This course introduces, practices, and applies grammatical structures to create meaning. The place of Grammar in the English lesson will be discussed, the focus (as expressed in the curriculum) being on teaching Grammar as a means of communication rather than an end in itself.
קורס חובה
קורס שנתי

מבוא לבלשנות (שנה א')

מרצים:

ד"ר דפנה יצחקי

In this course we will attempt to understand how the complex system called 'language' works. What do we know when we know a 'language' in terms of the sounds, the lexicon (the words), the competence to put together words into meaningful sentences and the ability to deliver appropriate messages and communicate effectively. The course will review the study of language as realized by the various sub fields of Linguistics.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מודלים של קריאה (שנה א')

מרצים:

ד"ר רחל קואסטל

This course will assist students in making a critical examination of the theories and research related to learning to read in a second language. Learning to read in a second language will be discussed in this course mostly in the context of children but will also relate to older learners of a language. Applications of research findings to pedagogy will be emphasized
קורס חובה
קורס שנתי

מורפולוגיה ולקסיקון (שנה ב')

מרצים:

ד"ר דפנה יצחקי

The course provides students with an analytical study of English morphology. Students will be familiarized with basic terms of morphological theories. Focus is on English word structure, but the students will also be exposed to morphological processes in other languages and will be provided with tools for comparative analysis.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מיומנות דיבור(שנה א')

מרצים:

דבי טופורוב, גייל עמר

In this course, students will be guided to improve and develop their ability to communicate and speak in English. This includes developing and expanding students’ vocabulary, accurate use of structures and functions, as well as the fluency in their speech
קורס חובה
קורס שנתי

מיומנות דיבור (שנה ב')

מרצים:

ד"ר איימי גרנאי

The aim of this course is to enable the student to improve her or his oral skills through a focus on fluency and grammatical accuracy in using the English language. Attention will be given to fluency, grammar, developing vocabulary and to the awareness of the different registers of speech (informal, semi-formal, formal) as well as to the practice of reading aloud
קורס חובה
קורס שנתי

מיומנות כתיבה (שנה א')

מרצים:

ד"ר טינה ולדמן וד"ר אורי ווייסברג

This course is an introduction to composition in English. It aims to equip students to communicate in written English in upcoming courses and in the world after college. It involves instruction and practice in writing expository prose
קורס חובה
קורס שנתי

מיומנות כתיבה (שנה ב')

מרצים:

ד"ר דנה ריזנפלד

The Writing Proficiency course aims to help students become comfortable and enthusiastic about expressing themselves in written English. It presents the topic of writing through experiencing and experimenting with different writing styles and genres, finally, emphasizing academic writing style.
קורס חובה
קורס שנתי

 The first semester is devoted to writing in general. We will discuss and practice different types of writing, different approaches to teaching writing, and write a variety of texts. The second semester focuses on academic writing. We will analyze the difference between academic writing and other types of writing, stressing the distinctive skills, techniques andrequirements involving academic writing.
Throughout the semester a variety of tools and techniques for writing will be presented to, and implemented by the students, aiming to help them become more proficient English writers.

ספרות אנגלית במבט תרבותי א

מרצים:

ד"ר איימי גרנאי

This course aims to familiarize the student with English literature and culture from its earliest beginnings through the early nineteenth century. We will read prose and poetry of different historical periods – from medieval times, and through the Renaissance, the Enlightenment and the Romantic era.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

ספרות אנגלית במבט תרבותי ב

מרצים:

ד"ר איימי גרנאי

This course aims to familiarize the student with English literature and culture from the early nineteenth century and through the modern era. We will read prose and poetry from the Regency era, the Victorian period and the early twentieth century.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

ספרות רב תרבותית באמריקה

מרצים:

ד"ר דלית אלפרוביץ'

When President Obama was first elected, some people said America has reached a post-ethnic age. However, it seems that ethnicity is still a major defining category of American identity and of American identity-politics. This course examines literary representations of various ethnic century America.What is “ethnicity” and what determines the ways in which experiences in 20th century and why
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

What makes ethnicity an important category in the US? What marks a certain author an “ethnic” author, or the text an “ethnic” text? How do ethnic-American authors grapple with notions of American identity and difference? What can be gained by a comparative reading of ethnic-American texts? This course addresses these questions by analyzing twentieth century literary works written by Native, Asian, Jewish and African American authors.

תחביר (שנה ב')

מרצים:

ד"ר אירנה בוטוויניק

Assuming the Theoretical Linguistics model (Chomsky 1965, 1981), in Syntax we will make acquaintance with sentence structure, address notions such as "argument structure" and "syntactic movement", and examine the derivation of a variety of English simple and complex sentences such as the Yes/No questions, wh-questions, relative clauses and passive sentences. If time permits, we will address some issues involving syntax and pragmatics, such as Aspect, and sequencing of Tenses.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תיאוריות ברכישת שפה שנייה (שנה ב')

מרצים:

ד"ר מירי יוחנה

The course will introduce different theories in Second Language Acquisition (SLA) and explain the process of second language acquisition from various fields such as linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics and applied linguistics. The aim of this course is to present students with the latest developments and leading theories in the field of SLA
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

The course will also make the connection between SLA theories and teaching English as a second language in Israel so that future teachers will be able to incorporate these theories into their teaching.

מבחנים בשפה זרה

מרצים:

ד"ר סמדר דוניצה-שמידט ויאיר אור

The course is intended to expose students to the theoretical and practical issues involved in language testing and assessment. Students will examine principles and methods of traditional testing and evaluation in the English language classroom.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

They will become familiar with basic concepts and terminology and will be involved in the creation and trying out of classroom tests, as well as in critiquing teacher-made and external instruments designed to assess English proficiency. The course will cover tests for the different age levels.

ניתוח סיפורת (שנה א')

מרצים:

ד"ר דלית אלפרוביץ'

Stories are all around us – in our daily lives, in literature, film, the media, politics, history, medicine, law. Stories are a means of communication and a way to make sense of the world. This course introduces the building clocks that make up narrative. By closely reading a variety of short stories we will discuss plot, character, theme, time and space, focalization, voice and point of view, and talk about the author, the reader and the narrator.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

 How do these elements contribute to our perception and comprehension of a narrative? How do we, as active participants in narrative, receive a text, construct and interpret it? What makes narrative analysis relevant to all aspects of our lives? These are the major issues that this course examines.
 

ניתוח דרמה (שנה א')

מרצים:

ד"ר איימי גרנאי

This course will introduce the student to English drama. Through the reading of three plays from different historical periods we will explore the development of the genre. We will read plays by William Shakespeare, George Bernard Shaw and Susan Glaspell.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

לקויות למידה התפתחויות

מרצים:

אהרונה גבריהו

The course provides knowledge on neuro-developmental skills that underpin learning and their impact on learning disabilities. The tools provided in the course will enable the students to cope better with pupils with special needs in mainstream classes. Emphasis will be placed on the diagnosis of disorders in the sensomotor and psychomotor systems, and the link between developmental and academic learning disabilities.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

 

Different models for understanding of learning disabilities will be introduced as well as concepts that are commonly used in the field.

ניהול כתת האנגלית

מרצים:

ד"ר מרב בדש

Every teacher dreams of having the perfect classroom where every student enjoys learning, and respects the teacher. Dream world? Maybe, but some teachers do manage to run a classroom effectively and efficiently without constantly struggling with behavior problems. This course discusses aspects of proper classroom management.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקשר בין תשומה לשונית, הפקה לשונית ואוצר מילים

מרצים:

ד"ר טינה ולדמן

In this course the students will study the connection between meaning focused input, meaning focused output and vocabulary learning in a foreign language. They will propose and carry out research, and prepare and write a seminar research paper
סמינריון חובה
קורס שנתי

מבוא להוראה באנגלית (שנה א')

מרצים:

גייל עמר וג'ורג'ט גנדור אמסיס

This course will present the students with an initial introduction to theory and methodology that is relevant to language teaching at the foundation level. The students will become familiar with the school system in Israel, will be exposed to a variety of language teaching methods and techniques for elementary school as well as will have an opportunity to experiment with these same methods and techniques. The students will also become familiar with the national curriculum and its implementation
קורס חובה
קורס שנתי

סוגיות בדרכי הוראת אנגלית (שנה ג')

מרצים:

ד"ר מירי יוחנה ומוניקה לוי

This course offers an integration, expansion and in depth look at many of the topics learned in 1st and 2nd year methodology, providing a practical and theoretical basis for teaching EFL at different levels in the Israeli educational system (from elementary to high school).
קורס חובה
קורס שנתי

 The course will cover a wide variety of topics, including planning, relationships, differential teaching, high school teaching, among others. Students will integrate course material directly into their practical teaching and have the opportunity to discuss, reflect and improve the strategies they learn. Up to date professional and relevant articles will be presented and studied to enrich the students' theoretical background.

 

התנסות בהוראת אנגלית (שנה א')

מרצים:

גייל עמר וג'ורג'ט גנדור אמסיס

Students will be assigned to an elementary school and a mentor English teacher. The students will attend classes with the teacher, one morning on a weekly basis. They will observe the teacher, teach individual learners and conduct activities and lessons with the pupils in the classes they have been observing
קורס חובה
קורס שנתי

התנסות בהוראת אנגלית (שנה ב')

מרצים:

ד"ר מרב בדש ו ד"ר אביגיל עדין סורקיס

For their practical work, students will be placed in a Junior- High school with a master (mentor) English teacher one morning per week (5 hours) throughout the year. Within this framework students will observe the classes, conduct activities and teach whole classes, small groups and individuals. Full cooperation and collaboration with the master teacher assists the students in fulfilling their role
קורס חובה
קורס שנתי

Students must be acquainted with the schools’ context, be attentive to pupils’ needs and follow the guidance of the master teachers.

התרגום ככלי להוראת אנגלית

מרצים:

נועה מרום צדוק

Translation is often used in the language classroom, though its value as a teaching atool has been long under discussion in research. What is the value of using translation in the ESL classroom? What are the drawbacks? Through observation of studies, class discussion and hands-on practice, we will look into the subject.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי