אנגלית למטרות אקדמיות

אנגלית אקדמית

היחידה לאנגלית אקדמית מציעה קורסים ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'. מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנט כישורים בשפה אנגלית בד בבד עם כישורים אקדמיים נוספים, שיאפשרו לסטודנט לתפקד באופן מוצלח בעולם האקדמי והמקצועי.
הסטודנטים מסווגים לרמתם על לפי מבחני מיון חיצוניים ומחויבים להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ג'. חובת לימודי האנגלית היא החל מהסמסטר הראשון ללימודים.

מבחני המיון

רמת הסיווג לאנגלית נקבעת על סמך מבחני המיון הנ"ל : מבחן פסיכומטרי (פרק האנגלית), מבחן אמי"ר, מבחן אמי"רם. ניתן להבחן בבחינת אמי"ר במספר מועדים במהלך השנה דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. מבחן אמיר"ם נערך במכללה במספר מועדים לפני תחילת שנת הלימודים. התאמות בבחינה ניתן לקבל בבחינת אמי"ר בלבד. מבחנים אלה מסווגים לשש רמות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב' ופטור.

דרך שלישית למעבר בין רמות הלימוד היא לפי ציון במבחן רמ"א (בחינת רמות מיון באנגלית). מבחן רמ"א מסווג לשלוש רמות: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א'. ציון עובר באחת מהרמות משמש למעבר לרמת הלימוד הבאה בלבד.

עליכם לוודא שתוצאות הבחינה מועברות ישירות למכללה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה שאחראי על כל בחינות המיון הללו.

  • יש לקרא את כללי והנחיות המרכז הארצי לבחינות והערכה לגבי כל אחד מן המבחנים הנ"ל. הנחיות אלו מתעדכנות מעת לעת.
  • טרום תחילת הלימודים עליך להציג ציון ברמת הסיווג לאנגלית.

להלן מידע אודות קורסי האנגלית האקדמית והאופן שבו ניתן ללמוד קורסים אלו:

רמות ציון במבחן הפסיכומטרי ברכיב האנגלית ציון במבחן אמי"ר / אמיר"ם היקף הלימודים היכן ניתן ללמוד אופן הלימוד במכללה
פטור 134 234 ------ ------ ------
מתקדמים ב'

133 - 120

233 - 220 60 שעות
(2 ש"ש)
אך ורק קורס במכללה קורס סמסטריאלי
מתקדמים א' 119 - 100 219 - 200 60 שעות
(2 ש"ש)
קורס במכללה / למידה עצמית קורס סמסטריאלי
בסיסי 99 - 85 199 - 185 90 שעות
(3 ש"ש)
קורס במכללה / למידה עצמית קורס סמסטריאלי
טרום בסיסי ב' 84 - 70 184 - 170 90 שעות
(3 ש"ש)
קורס במכללה / למידה עצמית קורס סמסטריאלי
או          
טרום בסיסי א' 69 - 50 169 - 150 120 שעות
(4 ש"ש)
קורס במכללה / למידה עצמית קורס סמסטריאלי

* בקורסים אלו יש גם שיעור שבועי מקוון

מידע אודות למידה עצמית

  • חומרי הלימוד עבור הלימוד העצמי נמצאים באופן מקוון באתר של האוניברסיטה הפתוחה. כתובת האתר: http://study.onl.co.il
  • חומרי הלימוד פתוחים וזמינים לכולם ללא עלות.
  • מבחן סיום הקורס הוא מבחן רמ"א, מבחן חיצוני שמתקיים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה פעמיים בשנה. לפרטים והרשמה למבחן https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html  ציון עובר באחת משלוש הרמות מאפשר מעבר לרמה הבאה בלבד.

לתשומת לבכם

  • יש להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ג' (מצטייני משרד החינוך, מורים בפועל למחול והסבת שחקנים להוראה עד סוף שנה ב').
  • חובת לימודי האנגלית היא החל מהסמסטר הראשון ללימודים.
  • פטורים מלימודי אנגלית ניתנים אך ורק (א) לבעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר/אמיר"ם; (ב) לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסד אקדמי אחר בישראל והגיעו לרמת פטור באנגלית.
  • שלוש הרמות ההתחלתיות (טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' ובסיסי) הן בתשלום נוסף לשכר הלימוד במכללה (במידה ונלמדות במכללה ולא באופן עצמאי).
  • לבדיקת עלויות התשלום הנוסף עבור קורסי האנגלית יש לבדוק בתקנון שכר הלימוד של המכללה.