השתלמויות לעובדים


בימים אלו נפתחו להרשמה השתלמויות מכון מופת לעובדי מינהל במוסדות להכשרת מורים לשנת תשע"ג.

לחוברת ההשתלמויות המוצעות על ידי מכון מופ"ת.

אם ברצונכם לקחת חלק באחת מן ההשתלמויות, הנכם מתבקשים להתייעץ עם המנהל הישיר לגבי נושא ההשתלמות ולמלא את טופס ההרשמה המופיע מטה.

את הבקשות יש להעביר למשאבי אנוש בדוא"ל או בתא הדואר המכללתי עד לתאריך 21.10.12

הבקשות יידונו בוועדת מש"א מינהלי ויאושרו על פי קרטריונים של התאמה מקצועית ובהתאם לתקציב.