יחידת הסימולציה

המרכז לאמפתיה בחינוך ובחברה מפעיל מגוון תכניות אימון לטיפוח הכשירות האמפתית באמצעות יחידת סימולציה. ביחידת הסימולציה ישנה מערכת טכנולוגית חכמה לתיעוד וניתוח תרחישים מסוגים שונים. . יחידת הסימולציה מציעה שיתופי פעולה הדוקים עם תכניות ההדרכה הפדגוגית במכללה ועם תחומי פעילות אחרים רלוונטיים כמו הערכת מורים.

הסימולציה משמשת ככלי פדגוגי לעיבוד תהליכים. בעזרתה ניתן לחשוף את המתרגלים להיכרות עם השדה המקצועי בו הם מתמחים ולהתנהלות בו .

המרכז מאפשר פיתוח של מגוון מיומנויות כגון:

 • מיומנויות רפלקטיביות
 • מיומנויות תיקשורת בין-אישית
 • מיומנויות הקשבה
 • מיומנויות התבוננות, צפיה, שיח פדגוגי, משוב
 • מיומנויות של עריכת דיאלוג  עם קהלי יעד שונים:
     שיח עם מנהל
     שיח עם עמיתים
     שיח עם הורים

מיומנויות אילו ניתנות מתורגלות בתחומים שונים  בתחומי ההוראה, הניהול, טיפול, והדרכה המביאות בהתאם לצרכי המתרגלים.

במרכז ניתן יהיה למצוא "מדף מוצרים" -  רעיונות להפעלה, תרחשים מוכנים, הקלטות מבויימות.