יחידת הלימוד וההכשרה

היחידה מרכזת ומפתחת מגוון פעילויות  כמו הרצאות, סדנאות, קורסים, השתלמויות וימי עיון  ללימוד התפיסה האמפתית בחינוך ובחברה ולטיפוח הכשירות האמפתית ומציעה אותן ב"תפירה אישית" למסגרות חינוך וחברה מגוונות, בתוך המכללה ומחוצה לה.

ממגוון הפעילויות על פי סוגיהן

הרצאה - היכרות עם התפיסה האמפתית בכלל ובחינוך בפרט. ההרצאה מקיפה את עולם המושגים הרלוונטי לאמפתיה ומבחינה בין מושגים קרובים כמו אמפתיה וסימפטיה, אמפתיה והזדהות ואמפתיה ואהבה. ההרצאה ניתנת להתאמה על פי קהל היעד של המשתתפים.

סדנה - "הסיפור האמפתי" - היכרות עם המושג ופיתוח יכולת אמפתית במצבים מבוי סתום או תקיעות או למול התנהגות "בעייתית". הסדנה מיועדת הן לנשות ואנשי חינוך פעילים והן לקהל הפתוח.

קורס - קורס אקדמי לגילוי מאפייני האמפתיה האישיים של כל משתתפת באינטראקציות בין אישיות בסביבת עבודתה, לשיפור המעשה האמפתי האישי ולהכרה עם דרכי היישום של תרבות אמפתית. הקורס מיועד לסטודנטים לחינוך בתכניות להכשרת מורים.

קורס סמינריוני - 'מורים חוקרים את עבודתם', קורס ייעודי שנבנה לתכני הכשרת אקדמאים להוראה המזמן בחינה מעמיקה וביקורתית של ההקשר החינוכי שבו פועלים הסטודנטים, וזאת באמצעות היכרות והתנסות עם כלי מחקר איכותניים בסיטואציות אותנטיות בשדה החינוך. הדגש מושם על אינטראקציות בינאישיות.

השתלמות - סדרת מפגשים העוסקים בקידום תקשורת מכילה באמצעות תורת האימגו.  ההשתלמות מיועדת לגננות ולמורות, ליועצות ולסטודנטיות וסטודנטים לחינוך. 

ימי עיון - ימי עיון שנתיים המיועדים ללימוד והעשרה של הרעיון האמפתי בחינוך ובחברה. בכל שנה נבנה יום העין סביב נושא גג מחקרי וחברתי אקטואלי כמו אמפתיה ולמידה ואתגרי האמפתיה. היחידה בונה ימי עין מותאמים בהתאם לנושאי גג של ארגונים שונים. 

הדרכה וליווי אישיים וצוותיים, על-פי הצרכים.