פעילויות המרכז

פורום אמפתיה
המסגרת של בעלות ובעלי עניין בנושא הכשירות האמפתית שהיוותה כוח מניע לקידום ייסוד המרכז. הפורום מאגד מרצות ומרצים מהמחלקות והיחידות השונות במכללה הנפגשים מספר פעמים בשנה להמשך למידה וקידום המעשה האמפתי. 

קבוצת מחקר
קבוצת הכתיבה מאגדת חוקרים וחוקרות מתוך המכללה ומחוצה לה הבוחנים את נושא האמפתיה מזוויות מחקריות שונות: חינוך, פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, הערכה, ספרות, מחול ועוד על מנת לאתר את הרעיון האמפתי בחינוך ליצור הבנה הוליסטית של המעשה האמפתי בשדה החינוך.

ימי למידה
ימי למידה בהם מוצגות פרקטיקות מעשיות ותרגול של פרקטיקות.

ימי עיון
המרכז מקיים ימי עיון שנתיים המיועדים ללימוד והעשרה של הרעיון האמפתי בחינוך ובחברה. יום העיון נבנה סביב נושא גג מחקרי וחברתי אקטואלי.

עד כה  קוימו שלושה ימי עיון בנושאים הבאים:

להקשיב, לפעול, לצמוח: מהמרחב הכיתתי למרחב החברתי - 2014
אמפתיה ולמידה: רשת ביטחון במציאות של אי וודאות - 2015
אמפתיה על מים סוערים: אתגרי האמפתיה במציאות מורכבת - 2016