חט"ב יד-גיורא

מצוינות ומצפוניות
חינוך בגישה מדעית, הומנית וסביבתית


מבוא:
בית הספר "יד גיורא" נוסד בשנת 1982. הוא אחד מחטיבות הביניים הראשונות של העיר הרצליה ונקרא על שמו של גיורא יוספטל: פעיל ציוני, מנהל עליית הנוער, מבכירי הסוכנות ושר בממשלת ישראל.

חטיבת "יד גיורא" ממוקמת בקמפוס חדשני ובו מרכז מדעים בעל תפיסה פדגוגית ייחודית. על דגלה של החטיבה חרוטים זה לצד זה: שאיפה למצוינות ולהישגים לימודיים, מחויבות לאקלים של מוגנות ומענה אישי לכל אחד מהתלמידים, טיפוח הזהות היהודית והישראלית, קידום אזרחות דמוקרטית ואחריות סביבתית.

חטיבת "יד גיורא" היא חטיבה כוללת ובה גם כיתות חינוך מיוחד, כיתות עתי"ד (עניין, תקשורת, ידע, דמיון) וכיתות "מנהיגות מדעית". בכולן פועלת גישת החינוך האישי.

ערכי יסוד: מצוינות ומצפוניות
"מצוינות ומצפוניות", זו הדרך החינוכית שלנו ב"יד גיורא". זו ההכוונה לאיכויות גבוהות, להישגים משובחים ולתוצרים מכובדים; וזו ההקפדה על ערכים מוסריים ונורמות התנהגותיות שמבטיחים את כבודם ורווחתם של האחרים, את אופייה של ישראל כחברה יהודית ודמוקרטית, ואת הגנת הטבע ואיכות הסביבה.
מצוינות היא הדרך שלנו להביא את עצמנו למיטבנו כבני אדם, הן באמצעות מימוש הפוטנציאל שגלום בנו והן באמצעות הקפדה על סטנדרטים גבוהים של תפקוד והתנהגות: בלימודים ובהוראה, בחברה ובסביבה, בתרבות, בטכנולוגיה ובפיתוח האישי.
כמוסד חינוכי, המחויבות שלנו ב"יד גיורא" היא לטפח את המצוינות כערך מנחה וכדרך חיים בכל תחומי החיים. לפיכך, לצד קידום המצוינות בהוראה ובלימודים, אנו שמים לנגד עינינו את טיפוח המצוינות הכוללת (הוליסטית) כבני אדם: בפיתוח היכולות ובהקפדה על איכות, בדוגמה אישית ובאחריות חברתית, במוטיבציה מאתגרת ובמשמעת עצמית.
מצפוניות היא עבורנו הערך המנחה להימנע מפגיעה באחרים, מהפעלת אלימות פיזית או נפשית, ומגרימת נזק לחברה ולסביבה. היא דורשת מאיתנו לקחת בחשבון שהאחרים הם בני אדם בדיוק כמונו, ושמה שנראה כרע עבורנו ועבור יקירינו, עלינו להימנע מלעשותו לזולתנו. כדי שכולנו נוכל לחיות יחד, שונים ושווים כאחד, המצפוניות מכוונת אותנו לכבד את השונים מאיתנו – באישיותם, אמונתם או בתרבותם – ולנהוג בכולם ברגישות, בפלורליזם ובסובלנות.
כמוסד חינוכי, המחויבות שלנו ב"יד גיורא" היא לטפח את מכלול ההיבטים – הרגשיים, השכליים, החברתיים והתרבותיים – שיוצרים את ההתנהגות המצפונית: כבוד הדדי וצדק חברתי, יושרה והגינות, הומניות והתחשבות, אמפתיה ואיפוק, השכלה ורגישות, מחשבה עצמאית ומשמעת עצמית.

גישה חינוכית: מדעית, הומנית וסביבתית
גישה מדעית
היא עבורנו דרך להרחיב את ידיעותינו על העולם, לפעול בו ביעילות ובהצלחה, ולשפר את איכות חיינו. היא מפתחת את כושרי החשיבה של הפרט, מגשרת מעל הבדלים לאומיים ותרבותיים, ומעמידה ידע בעל הצלחה מוכחת בהסבר המציאות, בחיזוי תופעות, ובפתרונות טכנולוגיים לקידום רווחתו ושגשוגו של המין האנושי.
כמוסד חינוכי, ב"יד גיורא" אנו רואים לנגד עינינו את החשיבות שבגישה המדעית הן להתפתחותם ולעתידם של התלמידים, והן להבטחת חוסנה ושגשוגה של מדינת ישראל. לפיכך, אנו מבקשים לטפח את מכלול האיכויות התורמות לגישה המדעית: סקרנות ופתיחות דעת, תשתיות ידע, חשיבה עצמאית וביקורתית, יזמות, יצירתיות, ורציונאליות המסתמכת על כללי ההיגיון, על ראיות עובדתיות, ועל כלי מחקר שיטתיים ואמינים.

גישה הומנית היא עבורנו המחויבות לאפשר לכל אחד ואחת את הזכות וההזדמנות לחיים מלאים ומכובדים: לרווחה קיומית, להגשמה עצמית, לעושר תרבותי ושותפות אזרחית.
כמוסד חינוכי, ב"יד גיורא" אנו מחויבים לתרבות חינוכית הומנית שמאפשרת לכל באי בית הספר – תלמידים, מורים, עובדים והורים – תחושת מוגנות ושייכות, יחסים דיאלוגיים של קשר אישי ואמון הדדי, תרבות דיבור קשובה ומכבדת, ואקלים חברתי של איכפתיות, הכלה, שותפות, שוויוניות, והתחשבות בצרכים מיוחדים ושונויות. בטיפוח התלמידים, הומניות עבורנו היא פדגוגיה של העצמה: של הימנעות מכוחנות ושררה, של הדגשת זכויות האדם והאזרחות הדמוקרטית, ושל טיפוח אישיות אוטונומית, מסוגלות אישית, יצירה מקורית, ושותפות בעשייה הבית-ספרית והקהילתית.

גישה סביבתית היא עבורנו האיכפתיות והאחריות לחיות עם הטבע ולא על חשבון הטבע: פיתוח משאבי הטבע הכלכלה והחברה, תוך כדי שמירה על המגוון הביולוגי ונופי הטבע, טיפוח איכות הסביבה, ודאגה לקיימותם של מערכות הטבע והחיים – כך שישמרו על איתנותם וחיוניותם לטווח הארוך ועבור הדורות הבאים.
כמוסד חינוכי, ב"יד גיורא" אנו מחויבים לזמן לתלמידים את תשתיות הידע ממדעי הטבע והחברה, את העמדות הערכיות מן האתיקה הסביבתית, ואת ההרגלים הנדרשים בתחום הקיימות. זאת, כדי שיסגלו לעצמם אורחות חשיבה והתנהגות של איכפתיות ואחריות כלפי זכויות בעלי החיים, שימור הטבע, איכות הסביבה, צדק סביבתי והתנהלות מקיימת, מתחשבת והרמונית עם עולם הטבע.

החינוך למצוינות ומצפוניות – בגישה מדעית, הומנית וסביבתית – זו דרכנו לקדם את תלמידינו להשכלה איכותית, לדרך ארץ, לאזרחות טובה ולהגנת הטבע והסביבה. מי ייתן שיהיו כל אלה "עץ חיים" לתלמידים עצמם ולחברה כולה.

אמנת חט"ב יד גיורא