אודות קתדרת אונסקו

קתדרת אונסקו - בראשות פרופ' נימרוד אלוני

ביוזמתו ובהדרכתו של דניאל בר-אלי, מזכ"ל הוועד הישראלי לאונסקו, נעשתה פנייה מוסדרת לאונסקו העולמי, פנייה ששטחה את הגיונות הפעילות של המכון ובקשה בו הכרה. בשנת 2004 קיבל "המכון למחשבה חינוכית" את הרשות מאונסקו העולמי להפעיל "קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי". המנדט שלנו במסגרת הקתדרה הוא לפתח ולהטמיע בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך והכשרת המורים בפרט את הערכים, הרגישויות, התובנות והנהגים שמכוננים את התרבות ההומניסטית. פעילות זו עולה בקנה אחד עם תעודת הזהות והגדרת היעדים של המכון למחשבה חינוכית והיא כוללת: סיוע חינוכי והעצמה קהילתית לאוכלוסיות חלשות, פיתוח דגמים של חינוך הומניסטי בבתי ספר ניסויים וחדשניים, פיתוח תוכניות הוראה והכשרה למורים ברוח החינוך ההומניסטי, יצירת שיח עיוני – תיאורטי ונורמטיבי – בדבר החינוך הראוי בחברה הישראלית, וקידום חינוכי של שכנות טובה ודו-קיום בשלום ברוח האזרחות הדמוקרטית והרב-תרבותית.

על מכלול העשייה החינוכית שבחסות אונסקו ראו בכל הקטגוריות של ערוצי הפעילות של המכון למחשבה חינוכית.

"המרכז לפדגוגיה ביקורתית":

פעל בשנים קודמות במסלולי ההכשרה בסמינר הקיבוצים ובתוכניות העצמה חינוכית וקהילתי במסגרות בלתי-פורמליות, הצטרף השנה כצוות נוסף הפועל במסגרת מל"ח. הצוות כולל את חגית גור-זיו, גלית זלמנסון, וגל הרמט. השנה יעמדו במוקד פעולותיו של "המרכז לפדגוגיה ביקורתית": הכשרת מורים לחינוך היסודי (במסגרת כיתת הדרכה ייעודית) ברוח הפדגוגיה הביקורתית, הפעלת גן ילדים ניסויי-דמוקרטי באשדוד, פיתוח תוכנית עבור אקי"ם שמשלבת גם "הכשרת לבבות" לאוכלוסיה שבה נעשית הפעילות החינוכית, הדרכת בית הספר "קדמה" בירושלים, הקמת תנועת נוער יהודית-ערבית במתנ"ס ביפו, טיפוח פעילים נארגונים לשינוי חברתי, וקידום רעיונות הפדגוגיה הביקורתית בבימות שונות – דוגמת הספר החדש "מיליטריזם וחינוך" ובכינוסים עתידיים במכללה.