ביחד משנים את החינוך

שותפות אקדמיה-שטח

המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים מלווה למעלה מעשור בתי ספר ברחבי הארץ והביא הצלחות פדגוגיות מוכחות. אנו פונים אליכם ומציעים שותפות לשינוי תהליכים חינוכיים ברוח המכון.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך שעוסק בהכלה מציג את התפיסה הפילוסופית-פדגוגית של החינוך בישראל בכלל ושל החינוך המיוחד בפרט. החוזר קובע כי התפיסה מושתתת על ערכים של כבוד האדם, חירותו וחופש הביטוי, תוך קיום יחסי הידברות בין-אישיים המבוססים על יושר ועל אמון הדדי, על צדק טבעי ועל הוגנות.

דברים אלה מאששים שוב את מרכזיות הגישה ההומניסטית בחינוך, הדרך החינוכית שלנו במכללת סמינר הקיבוצים. ברוח זו אנו מציעים ליווי והדרכה של בתי ספר: חינוך דיאלוגי והומניסטי שרואה לנגד עיניו את שלומם ואת התפתחותם של התלמידים תוך היענות לצרכים הנובעים מן השונות
הבין-אישית והבין-תרבותית, ומסגנונות למידה שונים. יתר על כן, אנו מאמינים שהימצאותם של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה מזמנת אתגר חינוכי-חברתי לכלל השותפים בבית הספר.

צוות המכון לחינוך מתקדם מציע ליווי בית ספרי המבוסס על ניסיון רב שנים עם בתי ספר בכל רחבי הארץ. הצוות כולל את מיטב המומחים והמומחיות בתחום הפדגוגיה והובלת תהליכים של שינוי.

 

מה אנחנו מציעים?

  • למידה רלוונטית למורים ולמורות, המתורגמת לעשייה היום-יומית בבית הספר
  • קידום תהליך דיאלוגי עם קהילת בית הספר, זיהוי צרכים ובירור עמדות
  • ליווי ופיתוח למנהלים ולצוותים מובילים בבית הספר
  • טיפוח גישה הומניסטית, ובכלל זה: השכלה רחבה וכישורי חשיבה, רגישות מוסרית ואחריות חברתית, יצירה אומנותית, אזרחות דמוקרטית ודאגה לקיימות הסביבתית
  • יצירת אקלים בית ספרי ברוח מדיניות  ההכלה מתוך היענות למגוון השונויות (עניין המוצג בספר האחרון שפרסמנו: "הרבגוני הוא הסטנדרטי החדש – הוראה פרטנית בחינוך העכשווי")
  • העשרה וטיפוח אסטרטגיות של הוראה מותאמת לכול, ניהול קשב ותפקודים ניהוליים
  • מתן תשומת לב להיבטים של בריאות גופנית ורווחה נפשית, ובכלל זה מיינדפולנס ופדגוגיה מתבוננת

 

הצוות המוביל: פרופ' נמרוד אלוני, יו"ר המכון לחינוך מתקדם
                     טלי אשר, ראש תחום חברה ותרבות ומנהלת המרכז הספרותי טיוטות
                     ד"ר נטע בר-יוסף פז, ראש תחום מיינדפולנס ופדגוגיה מתבוננת
                     ד"ר קובי גוטרמן, ראש המרכז לפיתוח מנהלים
                     ענת גור, יועצת ארגונית, מתמחה בפיתוח מנהלים וארגונים בתחום החינוך
                     ד"ר דפנה גן, ראש תחום חינוך לקיימות סביבתית
                     ד"ר הדס דקל, ראש המרכז ליזמות ואחראית תחום ליווי בתי ספר
                     ד"ר גילת טרבלסי, מומחית בהוראה מותאמת, קשב ולמידה