היחידה למעורבות חברתית

מכללת סמינר הקיבוצים חרתה על דגלה גישה חינוכית הומניסטית ועמדה אקטיביסטית בתחום האחריות החברתית־סביבתית. לאור ערכים אלו הוקמה היחידה למעורבות חברתית כאחד האפיקים המרכזיים להגשמת החזון של המכללה ושליחותה. מטרת היחידה היא פיתוח תודעה חברתית-חינוכית בקרב באי המכללה - סטודנטים וסגל מינהלי ואקדמי. היחידה פועלת בשלושה מישורים: הראשון הוא הפעלת מערך של קורסי מעורבות חברתית משלבי עשייה בכל תכניות התואר הראשון כחלק מתכנית לימודי החובה של הסטודנטים; השני הוא עידוד יוזמות חברתיות ברחבי הקמפוס באמצעות רשת ענפה של שיתופי פעולה בתוך ומחוץ למכללה; השלישי הוא למידה כלל-מכללתית בנושאים חברתיים שעל סדר היום, באמצעות במות שונות ומגוונות. ליחידה צוות מוביל של כעשרה מרצים המלמדים ומפתחים את הקורסים והמיזמים השונים, ומרצים נוספים המפתחים קורסים ייעודיים לנושאים חברתיים שונים.