תמונת מצב

ערוצי אונסקו

 • פיתוח קשרים עם קתדרות אונסקו בארץ ועם אונסקו העולמי.
 • קשרים עם מוסדות אקדמיים בחו"ל (הולנד, פינלנד, ארה"ב, איחוד אירופאי).
 • יוזמה להגדרה מחודשת של שדרה אתית-פרופסיונאלית (מהלך כלל-עולמי עם אונסקו).
 • קשרים עם נספחי תרבות: של ארה"ב (אלנה מישל ואפרים כהן) ושל פינלנד (סוזן מילנר) - הן לפיתוח שיתופי פעולה אקדמיים והן להשגת תרומות וחסויות.
 • שיתוף פעולה עם תנועת "הכול חינוך", "המכון הישראלי לדמוקרטיה", "המרכז לאתיקה", "פנים" ועוד.

מחקר ופרסומים

 • פיתוח דגמים בין-תחומיים של מוסדות חינוך הומניסטיים המשמשים לבתי ספר ניסויים.
 • כתב העת החינוך וסביבו
 • רבעון נעשה ונשמע
 • כתב העת מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי
 • ניירות עמדה לגופים שונים, דוגמת "הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו" ו"שירות הביטחון הכללי".
 • מאמרים לעיתונות, לאתרי אינטרנט ולכתבי-עת העוסקים בחינוך.
 • יוזמה ועידוד של כתיבת ספרים ומאמרים (יותר מחמישה ספרים עד כה שבהם מצוין שהכותבים הם עמיתים במכון למחשבה חינוכית של מכללת סמינר הקיבוצים).
 • כתיבת ספרי ניסוי של מוסדות חינוך הקשורים בגף לניסויים ויוזמות של משרד החינוך (בשנת 2009 עבודה על ספר גן חיננית וספר בית הספר גנים).
 • יוזמה לתיעוד ומחקר, בשיתוף עם יחידת המחקר, של החינוך בקהילת מהגרי העבודה ופליטי דרפור – כדוגמה לחינוך רב-תרבותי הומניסטי

ייעוץ
ייעוץ לוועדה הממשלתית למניעת אלימות: דובר השב"ס, כנציגו של השר לבטחון פנים, גדעון עזרא, אשר עומד בראש הוועדה הממשלתית למניעת אלימות, קיבל ייעוץ בנושא חינוך למניעת אלימות.
ייעוץ לאחראי מטעם משרד החינוך על בטיחות הילדים, מר רותם זהבי: בנוגע לפיתוח קוד אתי למורים, אשר יתמקד במחויבות העליונה להגן על חייהם ושלומם של ילדים (בכבישים ובמדרכות ובתוך מרחב בית הספר).

תרומה להכשרת מורים ולקמפוס המכללה
1. הכנת תוכניות לימוד והכשרה לתואר ראשון ולתואר שני בחינוך הומניסטי: התוכניות הוגשו, ייבחנו בערכאות השונות במכללה ובמל"ג, ויש לצפות שבשנים הקרובות גם נזכה לראותן מתגשמות ופועלות במכללה.
2. "החינוך וסביבו" ו"נעשה ונשמע": מל"ח מהווה שותף פעיל בעריכה ובהפקה של כתב העת של המכללה "החינוך וסביבו" – אותו עורך נמרוד אלוני, וכן בסיוע לעריכה ולהפקה של הדו-ירחון של המכללה "נעשה ונשמע" שאותו עורכת חנה לוק.
3. צהרי דיון וערבי עיון: צוות בראשותם של אילנה לזרוב ודור הררי אחראי על התכנון וההפעלה של "צהרי דיון" עבור הסטודנטים במכללה וכן בקידום יוזמות לערבי עיון בנושאי חינוך, חברה ותרבות.
4. הרצאות לסטודנטים וסדנאות לסגל: על פי יוזמות של ראשי מסלולי ההכשרה, דור הררי ונמרוד אלוני לוקחים חלק בהרצאות לסטודנטים ובסדנאות לצוותי ההדרכה בתחומים של אתיקה חינוכית, זהות פרופסיונאלית, פסיכולוגיה חינוכית ועבודת צוות.

ארגון הכנס הארצי לחינוך מתקדם

 • תכנים ומרצים
 • קשרים וחסויות
 • הפקה ופרסום


תקשורת ויחסי ציבור - מומחים מהמכללה בסוגיות של חינוך ותרבות

 • קשרים שוטפים עם עיתונות וטלוויזיה - בעיקר כתבי חינוך אך גם בענייני חברה ותרבות.
 • הופעות בכלי התקשורת: "פוליטיקה", מהיום למחר, חדשות בוקר בטלוויזיה, לונדון וקירשנבאום, חדשות 2, ערוץ 8, קרן נויבך בבוקר ויומן הצהרים ברשת ב'.