אמנת ביאליק רוגוזין

האמנה הבית ספרית של קמפוס ביאליק רוגוזין
האמנה כוללת: תעודת זהות, עמדה ערכית, תפישה חינוכית ואתיקה מקצועית.

אמנת ביאליק רוגוזין

אמנת קמפוס ביאליק רוגוזין