ניירות עמדה

המכון למחשבה חינוכית שם לו כמטרה לפתח תיאוריה חינוכית מתקדמת ברוח הומניסטית ורב-תחומית. אין זה סוד שהחל מסוף המאה העשרים חל פיחות במעמד ההגות החינוכית והשיח הנורמטיבי בדבר דמות האדם, התרבות והחברה. שיח כלכלי, גישה טכנוקרטית, מרכזיות הסטנדרטיזציה ואופנות חולפות דחקו לשוליים את האידיאליזם החינוכי והעיסוק בחזונות ראויים ובדמות המחנך הראוי לשמו. ייחודו של השיח שאותו אנו מבקש לחולל הוא באופי ההומניסטי והרב-תחומי: פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, היסטוריה, אמנויות, אזרחות דמוקרטית, למודי סביבה, והכשרת מנהלים – הכול משולבים ומאוגמים כמשאב לפיתוח תיאוריה חינוכית רב-תחומית ובת-מימוש בשדה החינוך. לפיכך, ערוץ פעולה מרכזי של המכון הוא יצירת שיח חינוכי הומניסטי, רב-תחומי ואידיאליסטי אשר ישפיע על סדר היום הציבורי בישראל ועל חיזוקן של מגמות מתקדמות במערכת החינוך.

חוברת שדרת הערכים

 

דור בסיכון: דו'ח מצב צעירי האומה חינוך לאמנות איזהו חכם הלומד מכל אדם

איזהו חכם הלומד מכל אדם
 

לקראת ריבונות חינוכית חדשה

 

מכניסים את הקיימות לליבה

אדם מחונך עוצר בזמן!

מה נוריש לדור בבר ?