אודות חט"ב שחקים, רמלה

בית הספר "שחקים"

חט"ב שחקים נוסדה בשנת תשס"ב - 2001. כחטיבת ביניים בעיר רמלה, היא משרתת בני קהילות ודתות שונות מאוכלוסיית העיר, ומציעה לתלמידיה חינוך איכותי אשר משלב יחס אישי ואווירה תומכת עם תוכניות לימוד מגוונות ומותאמות.

בשנים 2005-2006 ליווה המכון למחשבה חינוכית את בי"ס שחקים בסדרת הרצאות וסדנאות שהסתיימו באמנה חינוכית המצורפת בזאת.

חזון חינוכי לחטיבת הביניים שחקים - רמלה
 

תעודת זהות
חט"ב שחקים נוסדה בשנת תשס"ב -2001. כחטיבת ביניים בעיר רמלה, היא משרתת בני קהילות ודתות שונות מאוכלוסיית העיר, ומציעה לתלמידיה חינוך איכותי אשר משלב יחס אישי ואווירה תומכת עם תוכניות לימוד מגוונות ומותאמות.

ייעוד חינוכי
ביה"ס מאמין באחריות החינוכית לקדם במשולב את טובת היחיד ואת טובת הקהילה והחברה. לפיכך ביה"ס פועל לפתח את אישיות התלמידים וכישרונותיהם, להכשיר אותם לאזרחות פעילה ואחראית בחברה דמוקרטית, ולהעשיר את עולמם במורשות התרבות הישראלית והכללית.

זהות ישראלית ואזרחות דמוקרטית
ביה"ס פועל לטפח בקרב תלמידיו את מרכיבי הזהות הישראלית והאזרחות הדמוקרטית. מתוך ראיית מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ביה"ס יקנה לתלמידיו ידע במורשת היהדות ובתולדות הציונות, תוך התייחסות שוויונית ומכבדת לתרבויות השונות בישראל. כמו כן, ביה"ס יזמן לתלמידים ידיעות והתנסויות הנדרשות לעיצובה של אזרחות דמוקרטית – פעילה, מושכלת ואחראית.

חינוך ערכי הומניסטי
על בסיס מגילת העצמאות של ישראל והאמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם, ביה"ס יטפח בקרב תלמידיו את ערכי היסוד של כבוד האדם, שוויון ערך האדם ויחסי שלום והתחשבות בין בני האדם.
כמו כן ביה"ס יפעל לטפח בתלמידיו את האכפתיות והאחריות לביסוסה של חברה הומנית וצודקת: חברה שבה כל אחד ואחת זוכה להזדמנות הוגנת לחיים מכובדים של רווחה, התפתחות והגשמה עצמית.

פיתוח החשיבה והרחבת ההשכלה
ביה"ס מכיר בחשיבות הגדולה של פיתוח החשיבה וההשכלה גם כדרך למימוש הפוטנציאל שגלום בתלמידים וגם כגורם מרכזי בקידום החברה הישראלית ושגשוגה. לפיכך ביה"ס יטפח סטנדרטים גבוהים של תרבות אינטלקטואלית: יקדם את הרחבת השכלתם של התלמידים והמורים; יפתח כישורי חשיבה, תרבות דיבור ומיומנויות כתיבה; יעודד איכות ומצוינות בתהליך הלימודי ובתוצריו; וישאף להישגים לימודיים על פי המדדים הרלוונטיים של משרד החינוך.

תחומי דעת, מיומנויות למידה ודרכי הוראה
ביה"ס יזמן לתלמידים התנסויות לימודיות משמעותיות רב-תחומיות, פורמאליות ובלתי-פורמאליות ההוראה והלמידה בבית הספר יתאפיינו: בגישה דיאלוגית הפונה ברגישות ובכבוד אל מכלול אישיותם של התלמידים; בקישור תוכני הלימוד לעולם התלמידים ולסוגיות אקטואליות וערכיות; בראייה רב-תחומית של הנושאים הנלמדים; במטלות לימודיות שמשלבות ידע, מיומנויות, יצירתיות, עניין אישי וגישה אוטונומית וביקורתית; בדרכי הוראה והערכה מגוונות אשר מתייחסות למכלול יכולותיהם של התלמידים ולשונות הבין-אישית והתרבותית שביניהם.

טיפוח האישיות וכישורי החיים
ביה"ס יטפח את אישיות התלמידים באמצעות חיזוק תחושת השייכות, המסוגלות והערך העצמי שלהם; עידוד עניין פעיל בחברה, בתרבות ובסביבה הטבעית; פיתוח קשת האינטליגנציות הנדרשות לתפקוד מלא ומוצלח לנוכח אתגרי החיים; והעצמת האישיות האוטונומית והשליטה העצמית.

אקלים חברתי
ביה"ס יבסס אקלים חברתי חיובי: שמבטיח את הרווחה האישית ותחושת השייכות והמוגנות של כלל השותפים בקהילת ביה"ס; שניכר ביחסי אכפתיות ותמיכה בין-אישיים; שמטפח את השותפות בהכרעות הנוגעות לתרבות ביה"ס; שמקפיד על נורמות של הגינות, שקיפות מנהלית, כבוד הדדי ופתרונות בלתי-אלימים של מחלוקות.

משמעת, אחריות ועמידה בזמנים ובמטלות
המשמעת היא מרכיב הכרחי בהבטחת התפקוד המיטבי של בית הספר: בשימור המבנים והציודים, ביצירת אקלים של מוגנות וביתיות, בקיום תנאים הולמים להוראה, בעמידה בזמנים, ובהבטחת הישגים לימודיים נאותים. לפיכך, כלל באי בית הספר יקפידו על עניינים של משמעת: משמעת פנימית של שליטה עצמית והקפדה אישית על נורמות התנהגותיות ועמידה במטלות; ומשמעת חיצונית של קבלת סמכות בהתאם למעמד התפקודי בבית הספר - כתלמיד, כהורה, כמורה וכבעל תפקיד ריכוזי או ניהולי בצוות המורים. במקרים של הפרת משמעת ואי-עמידה בנורמות הנדרשות ייערכו בירורים בערכאות המקובלות, ושם גם יוחלט על התגובה ההולמת או הסנקציה הנדרשת.

חזות בית הספר ומתקניו ושמירה על המרחב הציבורי
כלל באי בית הספר יקפידו על שמירת בטיחותם של מבני בית הספר ומתקניו, וכמו כן יתריעו מיידית על כל ליקוי או מעשה שיש בו כדי לסכן את באי בית הספר. לצד הבטיחות, יקפידו כולם על שמירת המתקנים והציודים ועל טיפוח האסתטיקה והסברת הפנים של חזות בית הספר. כך יוכלו כלל באי בית הספר ליהנות ממבנים, ציודים, מתקנים ומרחב ציבורי שעושים את השהייה בבית הספר גם לבטוחה וגם ליעילה ונעימה.

חינוך בונה קהילה / קהילה בונה חינוך
ביה"ס יקדם מעורבות בנושאים חינוכיים, קהילתיים וסביבתיים, תוך הדגשת השותפות וההשפעה ההדדית בין חברי קהילת ביה"ס לתושבי הסביבה. כדי להגשים מטרה זו, ביה"ס יקיים רב-שיח תמידי בין הצוות החינוכי, קהילת התלמידים, ציבור ההורים, הרשות המקומית ותושבי האזור.

תקנון ונהלים
לבוש והופעה
נוכחות וחיסורים
עמידה בזמנים
התנהגות בשיעורים
נהלי מבחנים והגשת עבודות
נהלי טיולים, אירועים חברתיים וסל תרבות
נהלי בריאות
נהלי טיפול באלימות ופתרון מחלוקות
נהלים למצבי חירום
תורנויות מורים
תורנויות תלמידים
פעילויות הורים
נהלי השעיה