בי"ס אורנים

שער אורנים

אמנת בית הספר הניסויי אורנים ביוקנעם

אודות ביה"ס אורנים

"אורנים: בית חינוך-הומניסטי סביבתי" ביוקנעם

בשנת 2005, ביוזמת הורים איכפתיים שהתרשמו מבית הספר ההומניסטי "גנים", ובשיתוף עם ח.מ.ה, המועצה המקומית יוקנעם ומשרד החינוך, נכנס בית הספר "אורנים" לתהליך של הסבתו ל"בית חינוך הומניסטי-סביבתי". בראשית המיזם, בית הספר פיתח דגם של "בית ספר טוב" המבוסס על שלוש המשמעויות של "הטוב" - הנאה וסיפוק, איכות גבוהה, והקפדה מוסרית. בשנת 2008 הוא מעצב ומפתח דגם של פדגוגיה דיאלוגית, אשר נסמכת בעיקר על חינוך ברוח הדיאלוגים הסוקראטיים, הרוג'ריאניים, והסביבתיים.

הצעה לתהליך שינוי בבית ספר אורנים

בונים ביחד
בית חינוך הומניסטי - סביבתי

הצעה לתהליך שינוי בבית ספר אורנים,
מוגש על ידי :

קבוצת הורים יוזמת
רשת ח.מ.ה לחינוך ממלכתי-הומניסטי
המכון למחשבה חינוכית - מכללת סמינר הקיבוצים
צוות בית-ספר אורנים
מועצה מקומית יוקנעם, מאי 2005

1. הקדמה
"חייב אדם לעשות כל מה שבידו כדי לחיות בהתאם ליסוד המעולה שבו".
אריסטו

קבוצת הורים תושבי יקנעם עילית חברה יחדיו במטרה לנסות ולהעניק לילדי הישוב ערכים מוספים מעבר לתוכנית הלימודים הממלכתית. ההורים גיבשו את חזונם לגבי דמות הבוגר, ייחודו של ביה"ס והעקרונות המנחים. בשלב הבא פנו ההורים אל ראש המועצה המקומית, אל מפקחת משרד החינוך, ודרכם אל מנהלת בי"ס אורנים, אשר תמכו ברעיון. מכאן המשיך התהליך תוך שיתוף פעולה הדוק ופורה בין כל הצדדים.

במקביל, ולאור החזון אשר הלך והתגבש, יצרו ההורים קשר עם עמותת ח.מ.ה. (חינוך ממלכתי-הומניסטי), במפגשים אלו זיהו כל המשתתפים בתהליך רמת מתאם גבוהה בין החזון והעקרונות אשר גובשו, לבין אלו של ח.מ.ה. התקיימו מספר מפגשים בפורומים שונים, לרבות עם ראש המועצה, במטרה לאפיין את הצרכים הייחודיים של בי"ס "אורנים" ביקנעם. כמו כן התקיים ביקור, בהשתתפות כל הצדדים, בבי"ס "גנים" בגני-תקווה - בי"ס ממלכתי-הומניסטי שפועל בשיתוף הגף לניסויים ויוזמות של משרד החינוך וחונך בתי ספר אחרים במחוז המרכז.

בי"ס ממלכתי הומניסטי הינו ראשית לכל בי"ס ממלכתי הכפוף לתוכנית הלימודים ולכל הסטנדרטים של משרד החינוך. ייחודו של בי"ס מעין זה טמון לא במרכיב מסוים של תוכנית הלימודים או הפעילות החברתית, אלא בגישה הוליסטית שיוצרת תרבות הומניסטית שלמה: טיפוח רב-צדדי של אישיות התלמידים, יחס אישי ותוכניות לימודים ש"תפורות" לצורכי התלמידים, דמוקרטיזציה של חברת התלמידים ושיתוף קהילת ההורים בעיצוב חיי בית הספר, אקלים חברתי של מוגנות ותמיכה הדדית יחד עם טיפוח מצוינות תרבותית בהשכלה, בהתנהגות וביצירה.

בליווי ובהדרכה של אנשי ח.מ.ה. (הפועלים בשותפות עם "המכון למחשבה חינוכית" במכללת סמינר הקיבוצים), אנו מעוניינים להוביל את בית ספר אורנים לשינוי שמטרתו - הפיכתו של בי"ס אורנים לבית חינוך ממלכתי הומניסטי-סביבתי.

מסמך זה מציג מתווה ראשוני של חזון השינוי של בית הספר, ושל הצעדים הדרושים לשם התחלת יישום השינויים כבר בשנת הלימודים תשס"ו. בכוונתנו ליצור דגם חדש, אשר שואב את עקרונותיו מהתפיסה ההומניסטית, ויחד עם זאת ייחודי ליקנעם, לאוכלוסייתה, לסביבה בה היא ממוקמת ולהוויה החברתית בה אנו חיים. מתוך היותו בי"ס אשר יהיה פתוח לרישום לכלל האוכלוסייה ביקנעם, אנו מאמינים כי יש ביכולתו להשפיע על היישוב כולו בקביעת ערכים ונורמות וביצירת מוקד של מובילות חברתית וגאוות יחידה.
יהיה זה ביה"ס ראשון מסוג זה בצפון הארץ ובין המקומות הראשונים בהם מיושם הרעיון ההומניסטי בארץ כולה.

2. חזון ערכי וחינוכי

ייעוד חינוכי
ביה"ס "אורנים", כבית חינוך הומניסטי וסביבתי, מאמין בייעוד החינוכי של קידום כלל תלמידיו ותלמידותיו לקראת חיים אנושיים מלאים ואוטונומיים של מימוש עצמי, איכות תרבותית, הגינות חברתית ואחריות סביבתית. ביה"ס יפעל לפתח את אישיות התלמידים וכישרונותיהם, להכשיר אותם לאזרחות פעילה ואחראית בחברה דמוקרטית, להעשיר את עולמם במורשות התרבות הכללית והיהודית, ולטפח בהם את הידע והרגישות שנדרשים לשמירת הסביבה הטבעית וטיפוחה.

חינוך ערכי הומניסטי
ביה"ס יטפח בקרב כל באיו את ערכי היסוד של כבוד האדם, שוויון ערך האדם ויחסי שלום והתחשבות בין בני האדם; זאת מתוך זיקה לערכי מגילת העצמאות, ולאמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם, זכויות הילד והשוויון בין המינים. ביה"ס יפעל להטמיע בתלמידיו את האכפתיות והאחריות לביסוסה של חברה הומאנית וצודקת, שבה כולם נהנים מהזכות וההזדמנות לחיים של רווחה, התפתחות והגשמה עצמית.

רוחב דעת, כישורי חשיבה ולמידה פעילה ומשמעותית – עץ הדעת כעץ חיים
כדי שחינוך אינטלקטואלי אכן יתרום למימוש העצמי של התלמידים ולקידום שגשוגה של החברה יש לארוג יחד את המרכיבים של השכלה רחבה, כישורי חשיבה ולמידה פעילה ומשמעותית. לפיכך, ברוח אמרתו של קהלת ש"חוכמה תחייה בעליה", ביה"ס ישקוד לפתח את חשיבתם והשכלתם של התלמידים, תוך הסתמכות על סקרנותם וחקרנותם הטבעית של התלמידים, טיפוח רוחב אופקים וראייה רב-תחומית, פיתוח חשיבה מדעית, ביקורתית ויצירתית, ואתגור תמידי של החשיבה באמצעות סוגיות ערכיות, אקטואליות ותרבותיות.

פיתוח האישיות וכישורי חיים
ביה"ס יטפח את אישיות התלמידים באמצעות חיזוק תחושת הערך העצמי והמסוגלות של התלמיד; עידוד עניין פעיל בחברה, בתרבות ובסביבה הטבעית; טיפוח האינטליגנציות והכישורים בתחומי החשיבה, הרגש, התנועה, היצירה והיחסים החברתיים; סיוע בעיצוב אישיות אוטונומית הניכרת בעצמאות מחשבתית ושדרה מוסרית; חיזוק היכולת לשליטה עצמית ואחריות אישית.

אקלים חברתי ושותפות קהילתית
ביה"ס יבסס אקלים חברתי שיבטיח את הרווחה האישית ותחושת המוגנות של כל השותפים בקהילת ביה"ס; שניכר ביחסי אכפתיות ותמיכה בינאישיים; שמפתח מעורבות חברתית ותרומה לקהילה; שמטפח את השותפות של התלמידים, ההורים והקהילה בהכרעות הנוגעות לתרבות ביה"ס; ושמקפיד על נורמות של הגינות, כבוד הדדי, ופתרונות בלתי-אלימים של מחלוקות.

3. אורחות חיים ומאפיינים מרכזיים של תרבות בית הספר
חינוך טוב אמנם לא יכול להתקיים ללא אידיאלים נעלים של פיתוח הפרט וקידום החברה והסביבה, אך מבחנו האחרון הוא במעשה – באורחות החיים ובמאפיינים של תרבות בית הספר. לפיכך בחרנו לתאר את מאפייניו הרצויים של בית הספר במונחים שכל אדם יכול לחוות אותם ולהבינם: התלמידים, המורים, ההורים ורשויות החינוך.

מבחנו של בית ספר אורנים, שיהיה בית ספר טוב בשלושת ההיבטים הבאים:
טוב אישי, חווייתי, סובייקטיבי: שכל השותפים בקהילת בית הספר יחושו שביעות רצון, שטוב להם בבית הספר, שהם שמחים לבוא אליו, שהם חווים בו התנסויות משמעותיות וחשים בו "גאוות יחידה".

דוגמאות למאפיינים שיתמכו בהשגת יעד זה:
א. התלמידים יתקבלו בסבר פנים נעים, יחושו שמגלים בהם עניין ומכירים אותם על צורכיהם הייחודיים. יחושו אמון כלפי המורים שהם "באמת חפצים בטובתם".
ב. צוות בית הספר ייהנה מתחושה של דאגה וערבות הדדית, מתנאים פיסיים הולמים הנדרשים לחינוך ולהוראה, מאפשרויות של שותפות והתפתחות פרופסיונלית, מיחסים של מוגנות, רגישות וכבוד הדדיים עם התלמידים וההורים, ומקבלת הערכה ותמיכה מהקהילה.
ג. ההורים יהיו מעורבים בקידום יוזמות ובהעשרה בתכנים שיביאו ברכה חינוכית לבית הספר. יזכו לשיתוף פעולה קשוב ורגיש מצד צוות ביה"ס ורשויות החינוך, ויקבלו מן הצוות החינוכי תמונה שלמה על מצבם והתפתחותם של ילדיהם בתחומים השונים של חייהם.
ד. קהילת יוקנעם תזכה לקבוצת תלמידים, מורים והורים שמגלים אזרחות פעילה ומעורבות קהילתית ענפה, כך שהקהילה כולה - על תושביה ומשאביה הטבעיים - יהיו גאים בצעיריהם ויראו ברכה במעשיהם.
דוגמאות למאפיינים שיתמכו בהשגת יעד זה :
א. הצבת יעדים מאתגרים ותובעניים כלפי צוות ביה"ס והתלמידים תוך הקניית ידע וכישורים המעידים על רמת הישג גבוהה.
ב. חשיפה למופתים תרבותיים במדע, בהגות, במוסר ובאומנות.
ג. התדיינות כיתתית משמעותית בנושאים אקטואליים, חברתיים ומוסריים, המפתחת מחשבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית.
ד. העשרת תוכנית הלימודים בתוכניות משנה שיאפשרו לתלמידים לפתח את כישוריהם הייחודיים.
ה. פיתוח אמנה בית ספרית שמכוונת לסטנדרטים גבוהים של התנהגות חברתית נורמטיבית - ביחס לזולת, לרכוש הציבורי ולסביבה הטבעית - וכינון דרכים וערכאות להגשמתם.
טוב ערכי ומוסרי: בית הספר יפעל לטיפוח ערכי היסוד - כבוד האדם ושוויון ערך האדם, כערכים מחייבים - מעבר לכל הבדל בדת, לאום, עדה, השקפה, מין, ומעמד כלכלי.

דוגמאות למאפיינים שיתמכו בהשגת יעד זה:
א. בית הספר יפתח תוכנית לימודים ייחודית להקניית ערכי יסוד אלו. התוכנית תכלול הן הכרות עם טקסטים רלוונטיים, והן פיתוח רגישות ועמדות יסוד כלפי אדם, חברה וטבע. התכנית תהיה שזורה בכל הוויית בית הספר ולא בשיעורים מובחנים לנושאים אלו בלבד.
ב. טיפוח תרבות בית ספרית של פתיחות, סובלנות, והימנעות מהלבנת פנים ומאלימות פיזית ומילולית.
ג. פיתוח מנגנונים לשיתוף התלמידים באחריות לתרבות בית הספר.
ד. הפגנת כבוד כנה למוצאו של כל תלמיד באמצעות מתן ביטוי מלא למורשות השונות מהן מגיעים התלמידים ומשפחותיהם.
ה. דגש רב על גישה דיאלוגית כלפי אדם וטבע, שלעולם לא רואה בהם רק אמצעי להשגת יתרונות אישיים, אלא תמיד מכבדת את האחרים כבעלי ערך וצרכים אישיים וייחודיים.
ו. טיפוח התנהגויות של אזרחות דמוקרטית פעילה.
טוב איכותי, אובייקטיבי ותפקודי: כלל הפעילות בבית הספר תתאפיין בסטנדרטים גבוהים – ברוחב דעת ובכישורי חשיבה, בתרבות הדיבור ובכישורי למידה, ביחסים בינאישיים של רגישות והגינות, בתרבות היצירה והאמנות, במעורבות חברתית, ובאחריות למתקנים ציבוריים ולסביבה הטבעית.

4. תיאור תהליך השינוי ומשאבים נדרשים
מטרתנו להוביל את בית ספר אורנים לתהליך שינוי בן מספר שנים, במהלכו יוכר רשמית כבית ספר ניסויי הומניסטי –סביבתי. חשוב לציין, כי תהליך היישום הוא תהליך ארוך טווח,יש לקחת בחשבון כי את פרותיו לא ניתן יהיה לקטוף כבר מתחילתו.יש לקחת בחשבון ליווי והנחייה לפחות לשלוש שנות לימודים. אופי הליווי ישתנה עם התקדמות התהליך.

מרכיבים מרכזיים ומשאבים נדרשים בהיערכות לשינוי:
א. הדרכה וליווי מקצועי של הצוות החינוכי
• הדרכה וליווי של הצוות החינוכי ומעגל השותפים (הורים ונציגי מועצה מקומית), על ידי צוות מקצועי מטעם ח.מ.ה., בתהליך בן 3 שנים. התהליך כולל : הרצאות, סדנאות, ליווי פרטני וחברות בועדת היגוי של בית הספר.
עלות הליווי בשנה הראשונה : 70,000 ₪. לא כולל מע"מ.
• לכל שנת עבודה יוגדרו מדדי הצלחה ותיערך הערכת ביניים לבחינת התקדמות התהליך, בהתאם להערכת התהליך תבנה תוכנית עבודה מפורטת לשנת הלימודים שלאחר מכן.
ב. מודל ארגוני
• תוקם ועדת היגוי אשר תלווה את התקדמות התהליך. הועדה תורכב מנציגי ביה"ס, מפקח/ת ביה"ס, נציג הרשות המקומית,נציגי הורים וחברי צוות ח.מ.ה. ועדת ההיגוי תהיה אחראית לקביעת מדיניות בית הספר, ולגיבוש תכנית עבודה מפורטת המותאמת לייחודיותו של בית הספר.
• ועדת ההיגוי תגדיר מדיניות רישום לבית הספר אשר תבטיח -
א. אפשרות להורים מכל יוקנעם המזדהים עם חזון בית הספר לרשום את ילדיהם.
ב. שמירה במידת האפשר על גודלו של בית הספר כפי שהוא היום, על מנת למנוע זעזועים רבים מידי עבור הצוות החינוכי והתלמידים.
ג. שיפוצים והצטיידות
• חידוש מראה בית הספר ועיצוב סביבה לימודית התומכת בחזון השינוי.
• שיפוץ משמעותי בשני מבנים: מבנה דו-קומתי ומבנה חדרים מקצועיים.
• העשרת הספרייה וחידוש הריהוט בה, בהתבסס על תוכנית משנה"ל הקודמת.
• הצטיידות בכלי נגינה לצורך שדרוג משמעותי של לימודי מוסיקה (מומלץ לבחור שני סוגי כלים מתוך: חליליות, כינורות, כלי נשיפה).
ד. כוח אדם
• תגבור שעות ללימודי סביבה.
• תגבור שעות ותקנים ללימודי אומנויות. (כולל : לימודי מוסיקה ודרמה).
ה. הסעות
היערכות להסעת תלמידים מכל רחבי היישוב.

תוכנית ניסויית במסגרת הגף לניסויים ויוזמות
מועצה מקומית, יוקנעם עילית
 

אורנים, בית חינוך הומניסטי-סביבתי
 

תוכנית ניסויית במסגרת הגף לניסויים ויוזמות: חינוך טוב כמארג של דיאלוגים מעצימים, דצמבר 2005

תעודת זהות של בית הספר

ייעוד חינוכי
ביה"ס "אורנים", כבית חינוך הומניסטי וסביבתי, מאמין בייעוד החינוכי של קידום כלל תלמידיו ותלמידותיו לקראת חיים אנושיים מלאים ואוטונומיים של מימוש עצמי, איכות תרבותית, הגינות חברתית ואחריות סביבתית. ביה"ס יפעל לפתח את אישיות התלמידים וכישרונותיהם, להכשיר אותם לאזרחות פעילה ואחראית בחברה דמוקרטית, להעשיר את עולמם במורשות התרבות הכללית והיהודית, ולטפח בהם את הידע והרגישות שנדרשים לשמירת הסביבה הטבעית וטיפוחה.

חינוך ערכי הומניסטי
ביה"ס יטפח בקרב כל באיו את ערכי היסוד של כבוד האדם, שוויון ערך האדם ויחסי שלום והתחשבות בין בני האדם; זאת מתוך זיקה לערכי מגילת העצמאות, ולאמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם, זכויות הילד והשוויון בין המינים. ביה"ס יפעל להטמיע בתלמידיו את האכפתיות והאחריות לביסוסה של חברה הומנית וצודקת, שבה כולם נהנים מהזכות וההזדמנות לחיים של רווחה, התפתחות והגשמה עצמית.

רוחב דעת, כישורי חשיבה ולמידה פעילה ומשמעותית - עץ הדעת כעץ חיים
כדי שחינוך אינטלקטואלי אכן יתרום למימוש העצמי של התלמידים ולקידום שגשוגה של החברה יש לארוג יחד את המרכיבים של השכלה רחבה, כישורי חשיבה ולמידה פעילה ומשמעותית. לפיכך, ברוח אמרתו של קהלת ש"חוכמה תחייה בעליה", ביה"ס ישקוד לפתח את חשיבתם והשכלתם של התלמידים, תוך הסתמכות על סקרנותם וחקרנותם הטבעית של התלמידים, טיפוח רוחב אופקים וראייה רב-תחומית, פיתוח חשיבה מדעית, ביקורתית ויצירתית, ואתגור תמידי של החשיבה באמצעות סוגיות ערכיות, אקטואליות ותרבותיות.

פיתוח האישיות וכישורי חיים
ביה"ס יטפח את אישיות התלמידים באמצעות חיזוק תחושת הערך העצמי והמסוגלות של התלמיד; עידוד עניין פעיל בחברה, בתרבות ובסביבה הטבעית; טיפוח האינטליגנציות והכישורים בתחומי החשיבה, הרגש, התנועה, היצירה והיחסים החברתיים; סיוע בעיצוב אישיות אוטונומית הניכרת בעצמאות מחשבתית ושדרה מוסרית; חיזוק היכולת לשליטה עצמית ואחריות אישית.

אקלים חברתי ושותפות קהילתית
ביה"ס יבסס אקלים חברתי שיבטיח את הרווחה האישית ותחושת המוגנות של כל השותפים בקהילת ביה"ס; שניכר ביחסי אכפתיות ותמיכה בינאישיים; שמפתח מעורבות חברתית ותרומה לקהילה; שמטפח את השותפות של התלמידים, ההורים והקהילה בהכרעות הנוגעות לתרבות ביה"ס; ושמקפיד על נורמות של הגינות, כבוד הדדי, ופתרונות בלתי-אלימים של מחלוקות.
 

הצעת הניסוי: חינוך טוב כמארג של דיאלוגים מעצימים

הצעת הניסוי של בית הספר אורנים עומדת על שילוב בין שתי תפיסות יסוד חינוכיות: האחת, שבהגדרת ייעודו ומטרותיו של בית הספר אין להסתפק במדדים כמותיים של הישגים לימודיים, אלא להעמיד במרכז את החתירה לחינוך טוב - על שלוש המשמעויות הבסיסיות שלו; השנייה, שניתן להתקדם לקראת הטוב החינוכי המבוקש באמצעות שילוב או מארג של דיאלוגים מעצימים - כדגמים שונים של מעשה חינוכי שהתפתחו במסורות החינוך מאז אתונה הקלאסית ועד לימינו.

אנו מאמינים, וננסה להוכיח, שיישום מושכל ומשולב של הדיאלוגים המעצימים בשגרת החיים הבית ספרית תקדם אותנו לקראת הישגים גבוהים יותר מן המקובל בשלושת המדדים הרלוונטיים לחינוך הטוב: הטוב החווייתי-סובייקטיבי, הטוב האיכותי-אובייקטיבי, והטוב המוסרי-סביבתי.

שלושה מדדים של טוב חינוכי
מבחנו של בית ספר אורנים, שיהיה בית ספר טוב בשלושת ההיבטים הבאים:

טוב אישי, חווייתי, סובייקטיבי: שכל השותפים בקהילת בית הספר יחושו שביעות רצון, שטוב להם בבית הספר, שהם שמחים לבוא אליו, שהם חווים בו התנסויות משמעותיות וחשים בו "גאוות יחידה".

דוגמאות למאפיינים שיתמכו בהשגת יעד זה:
א.התלמידים יתקבלו בסבר פנים נעים, יחושו שמגלים בהם עניין ומכירים אותם על צורכיהם הייחודיים. יחושו אמון כלפי המורים שהם "באמת חפצים בטובתם".
ב.צוות בית הספר ייהנה מתחושה של דאגה וערבות הדדית, מתנאים פיסיים הולמים הנדרשים לחינוך ולהוראה, מאפשרויות של שותפות והתפתחות פרופסיונלית, מיחסים של מוגנות, רגישות וכבוד הדדיים עם התלמידים וההורים, ומקבלת הערכה ותמיכה מהקהילה.
ג.ההורים יהיו מעורבים בקידום יוזמות ובהעשרה בתכנים שיביאו ברכה חינוכית לבית הספר. יזכו לשיתוף פעולה קשוב ורגיש מצד צוות ביה"ס ורשויות החינוך, ויקבלו מן הצוות החינוכי תמונה שלמה על מצבם והתפתחותם של ילדיהם בתחומים השונים של חייהם.
ד.קהילת יוקנעם תזכה לקבוצת תלמידים, מורים והורים שמגלים אזרחות פעילה ומעורבות קהילתית ענפה, כך שהקהילה כולה - על תושביה ומשאביה הטבעיים - יהיו גאים בצעיריהם ויראו ברכה במעשיהם.
טוב איכותי, אובייקטיבי ותפקודי:כלל הפעילות בבית הספר תתאפיין בסטנדרטים גבוהים - ברוחב דעת ובכישורי חשיבה, בתרבות הדיבור ובכישורי למידה, ביחסים בינאישיים של רגישות והגינות, בתרבות היצירה והאמנות, במעורבות חברתית, ובאחריות למתקנים ציבוריים ולסביבה הטבעית.
דוגמאות למאפיינים שיתמכו בהשגת יעד זה:
א.הצבת יעדים מאתגרים ותובעניים כלפי צוות ביה"ס והתלמידים תוך הקניית ידע וכישורים המעידים על רמת הישג גבוהה.
ב.חשיפה למופתים תרבותיים במדע, בהגות, במוסר ובאומנות.
ג.התדיינות כיתתית משמעותית בנושאים אקטואליים, חברתיים ומוסריים, המפתחת מחשבה עצמאית, ביקורתית ויצירתית.
ד.העשרת תוכנית הלימודים בתוכניות משנה שיאפשרו לתלמידים לפתח את כישוריהם הייחודיים.
ה.פיתוח אמנה בית ספרית שמכוונת לסטנדרטים גבוהים של התנהגות חברתית נורמטיבית - ביחס לזולת, לרכוש הציבורי ולסביבה הטבעית - וכינון דרכים וערכאות להגשמתם.

טוב ערכי ומוסרי: בית הספר יפעל לטיפוח ערכי היסוד - כבוד האדם ושוויון ערך האדם, כערכים מחייבים - מעבר לכל הבדל בדת, לאום, עדה, השקפה, מין, ומעמד כלכלי.

דוגמאות למאפיינים שיתמכו בהשגת יעד זה:
א.בית הספר יפתח תוכנית לימודים ייחודית להקניית ערכי יסוד אלו. התוכנית תכלול הן הכרות עם טקסטים רלוונטיים, והן פיתוח רגישות ועמדות יסוד כלפי אדם, חברה וטבע. התכנית תהיה שזורה בכל הוויית בית הספר ולא בשיעורים מובחנים לנושאים אלו בלבד.
ב.טיפוח תרבות בית ספרית של פתיחות, סובלנות, והימנעות מהלבנת פנים ומאלימות פיזית ומילולית.
ג.פיתוח מנגנונים לשיתוף התלמידים באחריות לתרבות בית הספר.
ד.הפגנת כבוד כנה למוצאו של כל תלמיד באמצעות מתן ביטוי מלא למורשות השונות מהן מגיעים התלמידים ומשפחותיהם.
ה.דגש רב על גישה דיאלוגית כלפי אדם וטבע, שלעולם לא רואה בהם רק אמצעי להשגת יתרונות אישיים, אלא תמיד מכבדת את האחרים כבעלי ערך וצרכים אישיים וייחודיים.
ו.טיפוח התנהגויות של אזרחות דמוקרטית פעילה.

שישה דיאלוגים של העצמה
ב"דיאלוגים של העצמה" הכוונה היא לדרכים מיוחדות של שיח פדגוגי ותקשורת בין-אישית שמוסיפות להוראה הרגילה "חומרים" שמצמיחים ומעצימים את אישיות התלמידים הרבה מעבר לגופי הדעת הנלמדים. ל"העצמה" היבטים סובייקטיביים ואובייקטיביים; דהיינו, גם חיזוק תחושת הערך העצמי, המסוגלות האישית, האמון, התקווה והאופק החיובי, וגם סיוע בפיתוח כישורים, יכולות או מסוגלויות תפקודיות אשר באמצעותן יכולו התלמידים להנהיג את חייהם בצורה יותר מוצלחת, מספקת והוגנת.

במורשת החינוך והתרבות מצויים דיאלוגים מעצימים ממינים שונים, ולהלן הצעתנו באשר למיונם לשישה סוגים: (א) הדיאלוג הסוקרטי (על שמו של הפילוסוף סוקרטס), שמעצים מבחינה אינטלקטואלית, משום שאינו מגיש ידע לעוס ותשובות מן המוכן, אלא יוצר אי נחת לנוכח סוגיה או דילמה ומנחה אל למידת גילוי אישית ואל המודעות שאנחנו "תמיד בדרך";
(ב) הדיאלוג הניטשיאני (על שמו של הפילוסוף ניטשה), שמעצים את האוטונומיה והאותנטיות של התלמיד על ידי דחיית האופציה של קונפורמיות עדרית ועידוד החלופה של בניית העצמיות של התלמידים (בדומה לביאליק ב"לא זכיתי באור מן ההפקר") מתוך "צורם וסלעם";
(ג) הדיאלוג הבובריאני (על שמו של הפילוסוף בובר), שמפתח רגישות אכפתית ואמפתית ביחסים עם הזולת באמצעות החלפת הניכור ההיררכי והפרופסיונלי במפגשים כנים וקשובים שבהם אישיות המורה ואישיות התלמיד נוכחות במלאותן;
(ד) הדיאלוג הרוג'ריאני (על שמו של הפסיכולוג רוג'רס), שבאמצעות הכוונה לקשב פנימי והכרת העצמי מחזק את האמון של היחיד ביכולתו להנהיג את חייו בהצלחה;
(ה) הדיאלוג הפרייריאני (על שמו של החינוכאי פריירה), שמסייע לתלמידים מקבוצות חלשות ומדוכאות להשתחרר מגורמים מעכבים ומנחשלים באמצעות פיתוח ידיעה פעילה ואוריינות ביקורתית ויישומן של אלה במאבק פוליטי לקראת צדק חברתי ושוויון בהזדמנויות;
(ו) הדיאלוג האקולוגי, המפתח אכפתיות אמפתית כלפי הסביבה הטבעית, כך שמתוך מודעות עצמית לתנאי הצמיחה והרווחה האישיים מתפתחת הדאגה לעץ צמא, לגבעול שיזדקף, לצב שהתהפך על גבו, ללווייתן ששחה אל חוף אובדנו, לבעלי חיים נכחדים וכלואים, לניקיון ימים ונחלים ולשימור נופי הטבע הראשוני.

* לא מן הנמנע שבמהלך הניסוי ייערך מיון מעט שונה של הדיאלוגים המעצימים, כאשר מועמדים נוסף לצורך זה הוא הדיאלוג השוויוני והמכבד של יאנוש קורצ'אק וכן הדיאלוג של "איכפתיות אוהדת" מבית מדרשה של נל נודינגס - הפילוסופית האמריקאית בת זמננו שמבקרת בחודש ינואר בישראל.

שלבי הניסוי
שנה ראשונה שתהיה מוקדשת ללימוד עיוני וסדנאי של הכרוך בטיבם של הדיאלוגים המעצימים ובהפעלתם החינוכית בבית הספר. חלק מהמפגשים יהיו פתוחים גם לקבוצת הורים פעילה...
שנה שנייה שתהייה מוקדשת להמשגה קונקרטית של הדיאלוגים המעצמים במונחים של התנסויות חינוכיות ולימודיות - בדרך של עשייה רפלקטיבית והמשגה משותפת.
שנה שלישית, שתהייה מוקדשת לבניית דגם והפעלתו.