אודות ביה"ס ניצנים

בית הספר ניצנים

בית הספר ניצנים שברמת אביב, תל אביב, יעסוק במהלך שנת הלימודים תשס"ח בבדיקה וכתיבה מחדש של מסמכי היסוד שלו – חזון בין הספר ואמנה בית ספרית. פעילות זו נערכת עם הצוות המוביל הבית ספרי, עם מליאת המורים, ואחר כך גם עם ציבור ההורים והתלמידים. לאחר שיגובשו מסמכי היסוד יחל שלב פיתוח ההשתמעויות החינוכיות והטמעתן בתרבות בית הספר. חומרים נוספים יעלו לאתר לקראת אמצע 2008.

השקפת עולם ערכית וחזון חינוכי:
אנו מאמינים בחברה המעמידה במרכזה את קידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני האדם.

על יסוד אמונה זו אנו מחויבים לעקרונות הבאים:

גישה מוסרית המבוססת על כבוד לאדם, התייחסות שוויונית, התחשבות בשונות, הדדיות וצדק חברתי.

גישה הגיונית ומושכלת לחיים הניכרת בפתיחות הדעת ורוחב הדעת, חשיבה עצמאית וביקורתית.

תרבות דמוקרטית המכבדת את זכויות האדם, מקפידה על הגינות וסובלנות, ומטפחת אזרחים אחראים ומעורבים.

עושר תרבותי ורוחני הנסמך על מורשת התרבות היהודית, ישראלית והכללית המאפשר, חוויות משמעותיות בתחומי האומנות, השכלה, ההיסטוריה והאקטואליה.

שני הצירים שסיכמנו עליהם:

  • אקלים חברתי ופיתוח האישיות
  • דרכי למידה, הוראה ופיתוח החשיבה