למידה משמעותית

הבניית התנסויות משמעותיות בחינוך ובלמידה
קווים מנחים לאנשי חינוך והוראה

מבוא
משרד החינוך שם לו למטרה לקדם את הלמידה המשמעותית. למדיניות זו הגיונות מגוונים: מן הבחינה האישית של חוויית המורה וחוויית התלמיד, הרווח הוא מצד אחד בהגדלת המוטיבציה הפנימית, הסיפוק האישי וההגשמה העצמית ומן הצד האחר במיגור תחושות הניכור, השעמום והמיאוס; מן הבחינה האינטלקטואלית, למידה משמעותית מדגישה את יסודות החקר , הביקורת, העמקות, היזמות, השיתופיות והיצירתיות, ובכך היא עושה את הדעת הנלמדת לפורייה יותר הן בפיתוחים העיוניים הן ביישומים המעשיים; ומן הבחינה החברתית והבין-אישית, למידה משמעותית נקשרת ביחס מכבד לאוטונומיה של הפרט, לשׁונוּת הבין-אישית, להבדלים הבין-תרבותיים וליחסי אנוש דיאלוגיים ושיתופיים – גורמים שמקדמים אקלים חברתי של אכפתיות וכבוד הדדיים ומפחיתים את בעיות המשמעת, העוינות והתוקפנות.

מדריך להבניית התנסויות משמעותיות בחינוך ובהוראה, על פי טבעו ותוכנו, אסור שיהיה בעל אופי מפורט, סגור ומוגמר; שהרי ההתכוונות להתנסויות משמעותיות מורה מצד אחד על רתיעה מגישה טכנית , סטנדרטית או משפכית, ומן הצד האחר על הדגשה וחיוב של המעורבות האישית הפעילה – הרגשית, הביקורתית, האוטונומית והיוצרת –המעניקה להתנסות החינוכית והלימודית את הפשר, הטעם וההקשר הייחודיים שעושים אותה למשמעותית. נוסף על כך, מדריך טוב לקידום למידה משמעותית אינו מתמקד בבקיאות בתכנים או בשליטה במיומנויות. לצד אלה, שחשיבותן אינה מבוטלת , אתגרוֹ המובהק הוא בזימון מִצרף מיוחד של תשתיות ידע עשירות בצד מוזות רבות השראה ותובנות מרוממות נפש – מצרף שיניע ויעורר מורים ליצור בכוחות עצמם את אותן דרכי הוראה משמעותיות אשר יהיו עבור תלמידיהם תנאים מיטביים ללמידה משמעותית.

לכתבה המלאה