נייר עמדה: גבולות הלגיטימי בטלוויזיה המסחרית

לא רק בעלי המאה: גבולות הלגיטימי בשידורי הטלוויזיה המסחרית מנקודת מבט חינוכית": לבקשת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו הכין צוות של המכון - נמרוד אלוני, ליאורה גביעון, דור הררי ואלי כהן (מומחה לתרבות הפנאי ממכללת בית ברל) - נייר עמדה שמבחינת מגמתו מבקש לשקם בתחום התקשורת את מעמדם של "בעלי הדעה" ככוח מאזן ל"בעלי המאה", ושמבחינת תכניו מבקש לקבוע קריטריונים ללגיטימיות של שידור תכנים בטלוויזיה המסחרית - מנקודת ראות של אנשי חינוך בין-תחומיים שדורשים להגן על טובת הציבור. במקביל פועלים צוותים מתחומי דעת אחרים - דוגמת תקשורת ופסיכולוגיה - כך שיש לצפות, לפחות להלכה, ל"קונטרה" למולך של הרייטינג.