הדרכה וסיוע לאוכלוסיות חלשות

המכון למחשבה חינוכית פועל לספק הדרכה חינוכית והעצמה קהילתית לאוכלוסיות חלשות. מתוך מחויבות ערכית הומניסטית ואתיקה מקצועית חינוכית המכון רואה עצמו מחויב להעמיד לכל ילד וילדה הזדמנות הוגנת לחינוך ראוי ולתנאים הולמים להתפתחות תקינה והשתלבות בחברה. לפיכך ערוץ פעולה משמעותי של המכון, ועל פי רוב גם התנדבותי, הוא בקרב אוכלוסיות חלשות ומוחלשות דוגמת ילדים בבתי ספר ערביים ובשכונות מצוקה, ילדי קהילת העובדים הזרים, וילדי סייעני כוחות הביטחון.

ילדי מהגרי עבודה (עובדים זרים בתל אביב)

בשיתוף עם ארגון מסיל"ה של עיריית תל אביב, רשת ח.מ.ה, והקרן למעורבות חברתית, מל"ח פועל לשיפור התנאים החינוכיים של ילדי העובדים הזרים בתל אביב. לאחרונה נפתח עבור הקהילה הזרה גן "יוניטף", גן ילדים ציבורי ראשון מסוגו שמשרת ילדים בגיל הרך – מרחב גני מרווח ומצויד כהלכה אשר במסגרתו פועלים שני גני ילדים (בסה"כ 28 ילדים). מל"ח קיבל על עצמו את ההנחיה האקדמית-פדגוגית (בעיקר דורון לדרר, איריס סלונים, איריס אפק ודור הררי), אשר כוללת הכשרת קבוצת סטודנטיות שיעשו את עבודתן המעשית בגנים אלה וכן בגני הילדים שפועלים בדירות הפרטיות, וכן שיתוף פעולה עם גורמים מתנדבים אחרים בגני הילדים. כמו כן חשוב לציין: (א) המדריכה הפדגוגית דרורה שוורץ מדריכה את צוות הגנים יום בשבוע, (ב) דור הררי מקיים הדרכה בתחום הפסיכולוגיה החינוכית לצוות ההדרכה של "מועדונית קדימה" של ילדי מהגרי העבודה, (ג) 20 סטודנטיות של המכללה עברו הכשרה מיוחדת והן עושות את העבודה המעשית שלהן בגן יוניטף ובעוד כעשרה גנים נוספים. את הפרויקט כולו ירכז השנה מטעם מל"ח דור הררי.

סיוע חינוכי לקהילת העובדים הזרים

בשנת 2000, עם עליית המודעות לצריכה ומצוקותיה של אוכלוסיית העובדים הזרים בדרום תל אביב (מהגרי העבודה) החל המכון בהדרכת מורות בית הספר היסודי ביאליק בהוראה בסביבה רב-לשונית ורב-תרבותית, ואחר כך, החל משנת 2002, בהדרכת הגננות מקהילת העובדים הזרים (אפריקאים, דרום אמריקאים ומן הפיליפינים). העבודה נעשית כולה בהתנדבות ובשיתוף פעולה עם ארגון מסיל"ה של עיריית תל אביב. בשנים האחרונות, 2006 - 2008, שודרגה העבודה תחת הכותרת "בחינוך אין זרים" והיא כוללת בנוסף להדרכת הגננות גם בשילוב כיתת סטודנטים בעבודה מעשית בגני הילדים, וכן בתמיכה של מדריכה פדגוגית המבקרת תדיר בגנים ובפסיכולוג חינוכי מן המכללה שמדריך את קבוצת המתנדבים ב"צהרנית".

"יוצרים עתיד" - תוכנית חינוכית ושיקומית לילדי צד"ל והסייענים: במהלך חופשת הקייץ קיבל המכון פנייה ממשרד הביטחון שעניינה סיוע בבניית תכנית חינוכית-קהילתית עבור מאות הילדים מקהילת צד"ל והסייענים. חוליית הקישור ביוזמה זו הייתה עמיתתנו מזה שנים רבות עמירה יהלום, שאיתה עבדנו בעבר בקידום הילדים מאוכלוסיית מהגרי העבודה ואוכלוסיית הסייענים באזור תל אביב ושלמדו באותן שנים בבית הספר ביאליק. הסיוע שהמכון מעניק למשרד הביטחון הוא בתחום תורת החינוך (על היבטיה השונים) ובאיתור מומחים מתחומים אחרים (דוגמת עבודה סוציאלית והעצמת אוכלוסיות חלשות). תכליתה של פעילות זו, מנקודת הראות של מל"ח, היא לסייע למשרד הביטחון להעמיד תוכנית חינוכית-שיקומית נאותה עבור ילדי הסייענים – תכנית שזכתה לכותרת הטנטטיבית "יוצרים עתיד". אין זה מיותר לציין שפעילות שכזו עבורינו היא דרך נוספת להגשמת חזונה של האתיקה החינוכית, אשר בדומה לאתיקה הרפואית, מחויבת להעמיד לכל אחד ואחת הזדמנות הוגנת לחיים אנושיים של כבוד, התפתחות תקינה ורווחה.