אשכול גנים "שלל צבעים", דיזנגוף תל אביב

שער אשכול גנים דיזנגוף