מחקר: העצמה חינוכית לילדי פליטים ומהגרי עבודה בתל אביב

דו"ח מחקר זה מבקש לתעד, לתאר ולנתח באמצעות חקר מקרה של בית ספר אחד, דרכי התמודדות חינוכית עם תופעה חברתית-תרבותית של שילוב בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט של ילדי פליטים ומהגרי עבודה, הבאים מקשת חסרת תקדים של שונות בין-תרבותית. המקרה הנחקר הוא בית הספר השלוש-עשרה נתי "קמפוס ביאליק רוגוזין" בדרום תל אביב, אשר קולט אליו את מרבית ילדיהם של הפליטים ומהגרי העבודה שהגיעו לישראל מקרוב לחמישים מדינות מוצא ומורשות תרבות.

דוח מחקר