מרחב התבוננות

מרכז ההתבוננות נולד מתוך ההכרה, בארץ ובעולם, שמערכת החינוך נדרשת לתת מענה הולם לתופעות ההרסניות ההולכות ומתגברות של לחץ נפשי, ניכור תוך-אישי ובין-אישי, זרות לעולם הטבע, הפרעות אכילה, השטחת התרבות, אובדן משמעות והתמכרות למדיה הדיגיטלית. על רקע זה, ומתוך הכרה שקניית ידע אקדמי בלבד אינה מסוגלת להעמיד תשובה הולמת, בחרנו להשקיע בפיתוח גישה חינוכית רוחנית בעלת אופי הוליסטי ואינטגרטיבי שוחר טוב לאדם ולסביבה וקשוב למגוון קולות החיים ונקודות המבט. ייעודו של המרכז לטפח התבוננות פנימית, התפתחות רוחנית ומפגש קשוב עם האחר והסביבה.

המרכז מזמין שהות שקטה, נדיבה ומאירת פנים, ובמסגרתו מתאפשרת התפתחות דרך חמישה שערים המשולבים בעולמות החינוך: תודעה, דיאלוג מתבונן, יצירה אישית, מחשבת הגוף ופיתוח כלים פדגוגיים.

במוקד העשייה של המרכז עומד הרצון להצמיח קהילה של אנשי סגל, סטודנטים ואנשי מנהלה שמיומנויות ההתבוננות משמשים אותם בעבודתם ובחייהם. המרכז מפתח כלים פדגוגיים חדשים כבסיס ללמידה ולמחקר, והוא מהווה מרכז הפצה ליישום הרעיון המייסד לבתי ספר ולמוסדות חינוך אחרים.