כנס תל אביב לחינוך המתקדם

 

הכינוס הארצי לחינוך מתקדם, ששמו הוסב בשנת 2007 לכנס תל אביב לחינוך מתקדם נועד לשמש במה מרכזית לשיח עיוני, נורמטיבי וחזוני בדבר דמותו של החינוך האיכותי המתקדם בישראל.
הכנס הראשון התקיים בל"ג בעומר תשס"ו - 16 במאי 2006
הכנס השני התקיים בל"ג בעומר תשס"ז - 6 במאי 2007
הכנס השלישי התקיים בל"ג בעומר תשס"ח - 21 במאי 2008
הכנס הרביעי התקיים בל"ג בעומר תשס"ט - 12 במאי 2009
הכנס החמישי התקיים בל"ג בעומר תש"ע – 2 במאי 2010
הכנס השישי התקיים בל"ג בעומר תשע"א – 22 במאי 2011
הכנס השביעי התקיים בל"ג בעומר תשע"ב – 10 במאי 2012
הכנס השמיני התקיים בל"ג בעומר תשע"ג – 28 באפריל 2013
 

בחינוך מתקדם אנו מתכוונים לתכנים ולאתגרים הקשורים בשלושת המובנים של המושג: (א) לקידום הערכים של השכלה, דמוקרטיה, צדק חברתי ויצירתיות אשר מזוהים עם אידיאל הקידמה; (ב) להתעדכנות והתחדשות לאורה של הדעת המצויה בחזית ההגות, המדע, העשייה והיצירה; (ג) לחינוך הפרוגרסיבי, אשר מבקש לטפח את הדורות הצעירים ברוח המחשבה המדעית והביקורתית, הדמוקרטיה הפלורליסטית, והפסיכולוגיה ההומניסטית.

כנס תל אביב לחינוך מתקדם פועל לכינונה של ברית בין אנשי חינוך, תרבות ואקדמיה. זאת מתוך אמונה שרק שותפות שכזו תוכל ליצור שיח חינוכי משמעותי ואיכותי, ולהשפיע על עיצובה של ישראל כחברה המחויבת לסטנדרטים גבוהים של השכלה ותרבות, יושר והגינות. יתר על כן, ברוח האקטיביזם האזרחי והחינוכי, הכנס מבקש לעודד חינוך מתקדם שאינו מסתפק בחיברות הצעירים למצוי ולרווח, ואינו משלים עם עמדה סבילה לנוכח הכוחות הפוליטיים, הכלכליים והתקשורתיים שפועלים בחברה ומעצבים את דמותה. הוא מבקש להעמיד מנהיגות חינוכית שצועדת לפני המחנה: שמאתגרת את החברה ומטפחת את התלמידים לאורם של הסטנדרטים הנעלים ביותר שבתרבות האינטלקטואלית, המוסרית, הדמוקרטית והאמנותית.