התנהלות הומנית בגן הילדים

אני שמח להציג לכם בזאת את הספר "התנהלות הומנית בגן ילדים: תוכנית הוליסטית ברוח התפיסה ההומניסטית".

לפניכם ספר על ניסוי חינוכי, בגן הילדים "חיננית בחולון", שמגלם – כך לפחות אנו מאמינים – שני עיקרי יסוד לקידום חינוך מיטבי: האחד – שבתכניו ובדרכיו יהיה החינוך נאמן לרוח הומניסטית שמעמידה את כבוד האדם, התפתחות האדם ושוויון ערך האדם כתכליות עליונות; והשני – שהסיכוי לקידום החינוך טמון בשיתוף פעולה רחב בין אקדמיה לשטח, בין אנשי חינוך שכישרונם בתיאוריה, בפרקטיקה ובמינהל החינוכיים.

בניסוי זה היו שותפים: קודם לכול מנהלת הגן – גילה יצחקי, וחברנו אליה רבים מן הגף לניסויים ויזמות במשרד החינוך, מן הפיקוח על הגיל הרך של מחוז תל אביב, מעיריית חולון, ומן המכון לחינוך מתקדם של מכללת סמינר הקיבוצים.

הספר מתאר שש שנות עבודה משותפת של עשייה חינוכית, הפצת התכנים והדרכים לגננות נוספות, וכתיבת ספר הניסוי.

מקווים שתמצאו תרומה חינוכית, ברכה והעצמה בפרי עמלנו.

בשם ועדת ההיגוי של הניסוי,

פרופ' נמרוד אלוני
ראש המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים

הקדמה ופרק ראשון מתוך הספר
הזמנה לערב ההשקה שהתקיים ב- 20.6.11