כרך 9

כרך מס' 9 אייר תשע'ד – מאי 2014

תוכן העניינים
פתיחה

דברי פתיחה, נמרוד אלוני 7
דבר שר החינוך הרב שי פירון 11
יורם יובל, מחינוך מוצלח להצלחה בחיים 15
חביבה פדיה, תעצומות הנפש ועוצמה תרבותית 21

שרירי הדמוקרטיה ואזרחות טובה
מרדכי קרמניצר, חינוך לדמוקרטיה: מנהיגות גם נגד הזרם 27
אדר כהן, אימון שרירי הדמוקרטיה והאזרחות הטובה 31
סוזי נבות, ליבת אזרחות משותפת או פצצה ישראלית מתקתקת 37
דפנה גולן, מעורבות בקהילה ולימוד מתוך עשייה 41

שוויון הזדמנויות בעידן של הקצנת פערים
מאג'ד אל-חאג',רב-תרבותיות, זכויות מיעוט וחברה אזרחית 49
אלישבע סדן, על סולידריות חברתית וחלוקה הוגנת של פירות השגשוג 53
דוד (בנזי) בן זוהר, אתגרים והישגים בבית ספר הטרוגני, רב-תרבותי ורב-לאומי 57
מירב מיכאלי, חינוך פמיניסטי כמענה להסללה ולהדרה מגדרית 61

הכוח לתרבות לא מתחנפת
רבקה כרמי, עודד קוטלר, מוטי קירשנבאום
מנחה: אילנה דיין 67

נפש, גוף ושאר רוח
יוסי חלמיש, הפלסטיות של המוח והיכולת התמידית להשתנות ולהשתפרות 79
אפרת מור, ללמוד מילדים סקרנות, משחקיות וחדוות חיים 83
ישעיהו תדמור, החינוך כדיאלוג מעצב בשאלות האדם 87

העצמת ילדים עם צרכים מיוחדים
מלכה מרגלית, גישה רב-ממדית להעצמת ילדים עם צרכים מיוחדים 93
נעמי וורמברנד, על מרחבים מהותיים של התעצמות ותובנה לתלמידים עם הפרעות קשב 97
עידית טפרסון, להיות אימא נכונה לילד אוטיסט: אתגרים ברגישות, קשב והיענות 101

העצמת מורים והכוח שמעבר לכוחנות
ניר מיכאלי, "ההעצמה אינה אלא פיסת הצמתה. אבל מה? מתוחכמת...": על הצורך בהצמחת אוטונומיה פרופסיונלית במערכת החינוך 107
שרון גבע, הכוח שבחולשה: מפדגוגיה בכיתה לחברה הרחבה 111
יובל שרלו, " לא יַרְבֶּה": על בעלי כוח המגבילים את כוחם 113
יניב גת, קידום פדגוגיה אישית של המחנך במאה העשרים ואחת 115

נספח: ניירות עמדה
1. העצמה חינוכית: גוף ונפש, צדק חברתי ופוליטיקה, אותנטיות, אוטונומיה ותרבות איכותית 121
2. דור בסיכון: דוח מצב צעירי האומה – מחלות תרבות, פגיעות גופניות ונפשיות והצורך בהעצמת בני הנוער 127

"כרך מס' 9, אייר תשע"ד – מאי 2014"