כרך 8

כרך מס' 8, אייר תשע'ג – אפריל 2013

תוכן העניינים

דברי פתיחה 5
ד"ר ניר מיכאלי 7
ח"כ גדעון סער 9
רון חולדאי 11
פרופ' ציפי ליבמן 14
דפנה לב 16
עמרי ניצן 17

חינוך לאמנות וטיפוח היצירתיות בעידן המדידה 21
פרופ' יולי תמיר
דלית שטאובר
פרופ' פאול פייגין
ד"ר נורית כהן-עברון
הרב ירמי סטוויסקי
מנחה: מיקי רוזנטל
טיפוח צרכני התרבות של המחר 37
ציפי פינס
צח גרניט
אסתי דינור
מנדי רבינוביץ
רוני פורת


מנחה: ענת דולב

אמנות ומדע: הילכו שניים יחדיו 49
פרופ' דב פרוהמן
ד"ר גיל שוחט
ד"ר ערן נוימן
מנחה: אילנה דיין
חינוך, אמנות ותיקון חברתי 82
פרופ' מייקל אפל
ד"ר חגית גור

נייר עמדה: אופקים חדשים או אופקים חשוכים: על חשיבותו של חינוך לאמנות 83
ד"ר שי פרוגל, ד"ר דורית ברחנא-לורנד, ד"ר מיכל לוי-קרן, סיגל ברקאי

כרך מס' 8, אייר תשע"ג – אפריל 2013