כרך 5

כרך מס' 5, אייר תש'ע – מאי 2010

תוכן העניינים

מושב פתיחה 5
נמרוד אלוני, יו"ר הכנס - מתעקשים על החינוך במערכת החינוך 7
גדעון סער, לקראת שינוי חיובי במגמה החינוכית 9
אהרון צ'חנובר, מצוינות אישית דרך הגנום האנושי 11

הולנד
, ישראל והתמונה הגלובלית 19
מיכל בלר, דברי פתיחה 21
Wiel Veugelers, Empowering humanity and democracy in education
The case of the Netherlands 23
Andreas Schleicher, Toward Succesful Educational Systems
32 Elements, Trends and Results

"זה לא ילך בלי הורים"
39
דור הררי, דברי פתיחה 41
חיים עומר, סמכות בחינוך: זו שהייתה וזו שיכולה להיות 44
רינה כהן, חינוך מבוגרים והעצמת הורים וקהילה 48
דני מטוס, הכשרת מורים לשותפות בין בית הספר, ההורים והקהילה 50
רותם עופר, על הורים איכפתיים שעושים מעשה ומקדמים את החינוך 52

שליחות פדגוגית ויעילות ניהולית: הגיונות משלימים ומתנגשים 55
עודד בן עמי, דברי פתיחה 57
דב לאוטמן, ניהול איכותי חיוני להצלחת בתי הספר 58
אבי בנבנישתי, מסירות פדגוגית ומתודולוגיה ארגונית - שילוב מנצח

בניהול החינוכי 59
שלמה דברת, מצוינות ניהולית בשירות החזון החינוכי 61
יהודית שלוי, ניהול בית ספר או פרופסיה 65

חינוך עושים עם צדק חברתי 67
אורלי וילנאי, דברי פתיחה 69
יוסי דהאן, צדק חברתי ושוויון הזדמנויות - בחברה בכלל ובחינוך בפרט 71
איברהים אבו שינדי, התמודדות חינוכית עם השסע היהודי-ערבי והכלכלי-חברתי 75
תמר שוורץ, ברית החינוך והרווחה בטיפול בילדי הפליטים ובמהגרי העבודה 77
יוסי לוי, לקראת תעודת בגרות חברתית - שיהיו בני אדם 79
נעמי וורמברנד, כיוון חדש ללקויות למידה: התעצמות, תובנה, תודעה 81

אמנות טובה - הבסיס לחינוך ולתרבות 83
נועם סמל, דברי פתיחה 85
רונית מטלון, ההשכלה במצב אנוש, לא נותנים למורים סיכוי, והרעב לאמנות חי ונושם 87
גיל שוחט, על תרומת לימודי האמנות להשכלה, לתרבות ולמוסר 89
רננה רז, האמנות לנפש, כמו לחם ומים לגוף 91
ליביה חכמון, האמנויות הן חלק חיוני בליבה החינוכית הבית ספרית 92
יונה אליאן, שליחותו החינוכית של שחקן בתיאטרון במציאות בלתי תרבותית 93

"הגיע זמן מורים" 95
ציפי ליבמן, דברי פתיחה 97
גיא ישראלי, חזון וסמכות בחינוך - לא מקבלים אלא לוקחים ומבססים 99
יוסי וסרמן, 'אופק חדש' כצעד ראשון וחיוני למסע חינוכי ארוך ומבטיח 101
אבי קמינסקי, גיבוי והעצמה כתנאים הכרחיים לפיתוח מנהיגות חינוכית 103
יוסי שריד, הסיכוי לחינוך טמון בשכר הולם ומתן פתחון פה למורים 104

מושב נעילה 107
109 Arne Duncan, Video message to Israeli Teachers

כרך מס' 5, אייר תש"ע - מאי 2010