כרך 4

כרך מס' 4, אייר תשס'ט - מאי 2009

תוכן העניינים

מושב הפתיחה 5
נמרוד אלוני, יו"ר הכנס - די להישרדות: רוצים חינוך ותרבות 7
דב לאוטמן, החינוך כדרך האמיתית לסגירת פערים ולקידום החברה 10
א.ב. יהושע, לעשות סדר בזהות: יהודי, ישראלי, ציוני ומה שביניהם 12
שמעון פרס, על כוחם וטובם של ההשכלה והחינוך 17

מושב:
הדגלים הנאורים של החינוך הממלכתי 21
ציפי ליבמן, דברי פתיחה 23
זאב תדמור, על חשיבות החינוך המדעי לשגשוג ישראל 25
עליזה שנהר, מדעי הרוח, מצב הרוח ועתיד החברה בישראל 29
מרדכי קרמניצר, חינוך לאוריינות פוליטית בחברה דמוקרטית 32
יצחק קשתי, השוואת ההזדמנויות החינוכיות: ההשקעה הטובה ביותר 36

מושב: רפורמה בחינוך האינטלקטואלי 38
אייל נווה, דברי פתיחה 41
ענת זוהר, חשיבה יעילה, ידע משמעותי ותפקוד בעולם משתנה 43
גבי סלומון, שינוי משמעותי בבחינות הבגרות: מנוף לתיקון החינוך 47
יאיר קארו, תשתיות תרבות, רלוונטיות אישית ומעורבות אזרחית 50
אריאל הירשפלד, מנהיגות חינוכית היא להנגיש לתלמידים את המעולה והחשוב 53

מושב: ישראליות יפה, ישראליות מכוערת - אתגרים בחינוך הערכי
57
אסתר יוגב, דברי פתיחה 59
גאלב מג'אדלה, בזכות דיאלוג וקבלת האחר 61
גבריאלה שלו, החזרת האמון בסמכותו המוסרית והחינוכית של בית המשפט 63
יובל שרלו, חינוך ערכי: גם אוניברסאלי גם פרטיקולרי ועם הרבה צניעות 67
דניאל בן סימון, הפריפריה הפסיכולוגית שבראש 70

מושב נעילה 73
אהוד אולמרט, אתגרים ישראליים: עשיית שלום עם השכנים ושיפור החינוך בבית 75
רון חולדאי, משימת החינוך: מיצוי מלוא הפוטנציאל של המחצב האנושי 78
יולי תמיר, לקראת אופק חדש בחינוך 81
דליה דורנר, על הזיקות בין דמוקרטיה, זכויות אדם וחינוך 85

כרך מס' 4, אייר תשס"ט - מאי 2009