כרך 3

 כרך מס' 3, אייר תשס'ח - מאי 2008

תוכן העניינים  

פתיחה
נמרוד אלוני
, משיבים את הרוח והתרבות לחינוך: דברי פתיחה 7
דורית ביניש, על חשיבות החינוך והתרבות 11

האמנויות בחינוך והחינוך לאמנות החיים
איציק ויינגרטן, דברי פתיחה 21
יאיר גרבוז, אמנות ותרבות צריך ליצור באומץ - כאילו אין לנו מה להפסיד; על אמנות ותרבות יש לשמור - כי יש לנו המון מה להפסיד 23
גילה אלמגור, הנס הזה של הבריאה באמנות מעורר בי התפעמות תמיד 27
רינה שינפלד, אמנות טובה מספקת לאדם קיום עשיר, סיבה לחייו, אמונה ואמת 31

אתגרים חינוכיים בעידן תקשורת ההמונים
רב-שיח: אתגרים חינוכיים בעידן תקשורת ההמונים
רות הרתאן, אילנה דיין, עמנואל הלפרין 37

תרבות בית ספרית עם פנים יותר אנושיות
ציפי ליבמן,
דברי פתיחה 55
חיים אדלר, לשפר את החינוך משמע: הגדלת התיקצוב, שוויון בהזדמנויות ופדגוגיה יעילה 57
קלרה יונה-משומר, בין שוויון אמיתי בהזדמנויות חינוכיות לשוויון מעצים בציפיות ובהגשמות 61
דפנה לב, להיות קשוב לקול האישי של התלמיד, לדרך שתאפשר לו את פתיחת הדלת הבאה 65
חיים פרי, התיקון החינוכי: מהוויה של ארעיות ומפורקות אל סכמה ציפייתית של אמון ושלמות 69

תרבות הגוף, רפואת ספורט וחינוך לבריאות
אפרת הימן,
דברי פתיחה 75
רפי קרסו, ללמד את הילדים להיות בריאים 77
אלון אליקים, תוכנית בריאותית כבר מגילאים צעירים: צו השעה, חובת המדינה 81
עקיבא קורל, כל יום הוא יום בריאות: גישה הוליסטית, התאמה אישית, תיזמון ומידתיות 85

ערכים ירוקים והחינוך לתרבות הסביבה
דני סימון, דברי פתיחה 93
עמוס דרייפוס, החינוך הסביבתי כמרכיב חיוני במארג החינוך האזרחי–דמוקרטי 95
דב חנין, תיקון אדם ועולם במקום השתמש וזרוק: לקראת חזון חלופי של תרבות הסביבה ואיכות החיים 99

בין איכות תרבותית לייחודיות אישית
אייל נווה, דברי פתיחה 107
רוני אבירם, תוכנית לימודים הומניסטית חדשה: תשובה לבגידתו של החינוך בצורך במשמעות 109
שי פרוגל, מטרות מתנגשות ומשלימות בחינוך ההומניסטי: על יחסים חינוכיים בין–אישיים שמקדמים צמיחה אישית ומחויבות הדדית 115

חינוך לאזרחות והחתירה לתרבות דמוקרטית
אסתר יוגב, דברי פתיחה 121
שולמית אלוני, חינוך לדמוקרטיה מהותית על יסודות מגילת העצמאות מגילת זכויות האדם, ומיתוסים מכוננים בתרבות ישראל 123
דן אבנון, מודעות ואקטיביזם בחינוך האזרחי–דמוקרטי 127
משה נגבי, תקשורת איכותית ועצמאית כיסוד מרכזי בבניין תרבות דמוקרטית 135

יפה נפש זה לא מילה גסה
דורית הופ, דברי פתיחה 141
רוני סומק, הערת שוליים לפואמה הפדגוגית 143
עודד זהבי, לבוא אל היופי ברטט ובצניעות, בפרשנות וביצירתיות 145
מיכאל גורביץ, גן העדן האבוד ואמנות התיאטרון 149

המורה-האדם במעגלי התרבות וההשכלה
מרים בן פרץ, דעת בנושאי תרבות וחברה (Liberal Education) כמרכיב חיוני בתוכניות של הכשרת מורים 155
מאיר שלו, איש תרבות, אוהב טבע ומושיט יד לתלמידיו – קווים לאישיותו של מחנך אמיתי 161

נספח
סמדר דוניצה–שמידט, אניה גליקמן
, שיקום החינוך לתרבות ואמנות בבתי הספר יכול לתרום להפחתת האלימות ולשיפור בכישורי החשיבה ובהישגים הלימודיים 169
 

כרך מס' 3, אייר תשס"ח - מאי 2008