כרך 1

כרך מס' 1, 2005 מחשבה רב תחומית בחינוך ההומניסטי

תוכן העניינים

נמרוד אלוני - חינוך הומניסטי: מהלכה למעשה 1

דור הררי - מה אפשר לעשות שיגדלו להיות בני אדם? על תרומתה המכריעה של המשפחה להתפתחות גישתם של בני נוער לחיים 10

אייל נווה ואסתר יוגב - דיאלוגים מפויסים בין נרטיבים תרבותיים מתנגשים: היסטוריה כצורך, כפשר וכמפגש אנושי 16

מרדכי קרמניצר - לאנשי אקדמיה יש מחויבות מיוחדת לאחריות חברתית 24

כרך מס' 1, 2005 מחשבה רב תחומית בחינוך ההומניסטי