חוברות מאמרים דו-לשונית "מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי"

כתב-העת "מחשבה רב–תחומית בחינוך ההומניסטי" יוצאים לאור על ידי " קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי 

המכון לחינוך מתקדם, מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות.

כרכים אלה הופקו בתמיכת "הוועד הישראלי לאונסקו" ו"המחלקה לקשרי תרבות של שגרירות ארה"ב בתל אביב".

כרך מס' 1, 2005 מחשבה רב תחומית בחינוך ההומניסטי

כרך מס' 2, אייר תשס'ז - מאי 2007

כרך מס' 3, אייר תשס'ח - מאי 2008


כרך מס' 4, אייר תשס'ט - מאי 2009


כרך מס' 5, אייר תש'ע – מאי 2010


כרך מס' 6, אייר תשע'א – מאי 2011

כרך מס' 7, אייר תשע'ב – מאי 2012

כרך מס' 8, אייר תשע'ג – אפריל 2013

כרך מס' 9 אייר תשע'ד – מאי 2014

כרך מס' 10 , אייר תשע'ה – מאי 2015 כרך מס' 11 , אייר תשע'ו – מאי 2016 כרך מס 12 מאי 2017
כרך מס' 13, אייר תשע'ח - מאי  2018