אודות המכון לחינוך מתקדם - הגות, מחקר ומעשה בחינוך ההומניסטי

ראש המכון: פרופ' נמרוד אלוני

המכון לחינוך מתקדם במכללת סמינר הקיבוצים הוקם בשנת 2010 כחלק ממהלך של איגום יחידות ומרכזים במכללה שעסקו בתחומים מגוונים של הגות, מחקר ומעשה חינוכי. יוזמה זו התבססה על ההכרה שקידום משמעותי של החינוך אפשרי רק על היסודות של שיח אקדמי בין-תחומי – גישות הגותיות, פרשניות, איכותניות וכמותיות – ושל שיתופי פעולה והפריה הדדית בין מי שמומחיותם דעת עיונית-תאורטית למי שמצטיינים בתבונה מעשית-פדגוגית. התוצרים שאליהם מכוון המכון כוללים: מחקרים ופרסומים אקדמיים, ניירות עמדה ובימות דיון, דגמים חינוכיים ותכניות לימוד – הן בכתובים והן ביישומים הלכה למעשה במוסדות חינוך.

ברוח מסורת של למעלה מ-80 שנה של סמינר הקיבוצים, המכון לחינוך מתקדם אינו ניטרלי בהשקפת עולמו ואינו מסתגר במגדל שן אקדמי. הוא מבקש לבסס ולהפיץ את הרעיונות והפרקטיקות של החינוך המתקדם על שני מובניו הידועים:

  • בזיקה לאידיאלים ההומניסטיים של הקידמה – בדעת המדעית והחשיבה הביקורתית, בתרבות הדמוקרטית ובזכויות האדם, בצדק החברתי ובקיימות הסביבתית.
  • בזיקה לעקרונות של החינוך הפרוגרסיבי – גישה הוליסטית ולמידה פעילה וחווייתית, מעורבות חברתית ואזרחות דמוקרטית, הוראה דיאלוגית וטיפוח הסקרנות, האוטונומיה, האותנטיות והיצירתיות של הלומדים.


פעילות המכון מתמקדת בתחומי העשייה הבאים:

קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי, בראשות פרופ' נמרוד אלוני, פועלת בזיקה לארגון אונסקו העולמי ולוועד הישראלי לאונסקו כדי לקדם את החינוך ההומניסטי בישראל ובעולם. מיזמיה כוללים:

  • פרסומים אקדמיים ופיתוח דגמים חינוכיים בתחום החינוך ההומניסטי – למסגרות פורמליות ובלתי פורמליות.
  • כתיבת "ספרי הניסוי" של מוסדות חינוך ניסויים-הומניסטיים – הפועלים בהדרכה משותפת של המכון ושל הגף לניסויים ויוזמות במשרד החינוך;
  • תשתיות פדגוגיות ומאבקים ציבוריים הנוגעים לזכויות אדם ותרבות דמוקרטית, חיים משותפים ליהודים וערבים, שוויון מגדרי, וילדי הפליטים ומהגרי עבודה;
  • פיתוח קשרים בינלאומיים עם מוסדות אקדמיים וארגונים חברתיים בעלי זיקה לחינוך הומניסטי.
  • הכנת ניירות עמדה והעמדת כנסים ובימות דיון בתחומי החינוך ההומניסטי, הדיאלוגי, הביקורתי, הרב-תרבותי, הסביבתי, הפוליטי-דמוקרטי, האמנותי-יצירתי, היהודי-פלורליסטי וחינוך לצדק חברתי ושלום.

הדרכה וליווי של מוסדות חינוך,  בראשות ד"ר הדס דקל, היא פעילות שמכוונת לטיפוח והעצמה של סגלי מורים ואנשי חינוך, במסגרות פורמליות ובלתי-פורמליות, יהודיות וערביות, וזאת בזיקה לחזון החינוך ההומניסטי ובמגוון דגשים: קיימות סביבתית, גישה דיאלוגית, חיים משותפים, אזרחות דמוקרטית והעשרה תרבותית. 

הפקה ופרסום של כתבי עת: "גילוי דעת", כתב עת אקדמי שפיט בתחומי החינוך, החברה והתרבות – בעריכת ד"ר מעין מזור וד"ר עתליה שרגאי; "החינוך וסביבו: שנתון מכללת סמינר הקיבוצים" –  בעריכת ד"ר אסתי אדיבי-שושן וד"ר ענת שביט-מילר; "בין המילים" שהוא כתב עת אינטרנטי לתרפיות באומנויות – בעריכת נעמה לב-ארי.   

פיתוח סגל וקידום מצוינות אקדמית באמצעות קבוצות הגות ומחקר, עשייה שמטרתה קידום המחקר וההגות האקדמיים במכללה ועידוד כתיבת מאמרים וניירות עמדה של המשתתפים ולפרסומם במגוון פורמטים: ספרים, מאמרים בכתבי עת, מניפסטים, ניירות עמדה וכדומה. הציפייה היא שפעילות הקבוצות המחקריות תתרום בסופו של דבר גם לפיתוח הידע בתחום ותשפיע על המציאות ועל טיפוחו האקדמי של סגל המכללה.

הוצאת ספרים במגוון ערוצים ובמגוון הוצאות לאור, ובכלל זה סדרת הספרים "מחשבה חינוכית", בשותפות עם הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת. חלק מהספרים הם ספרי מקור של קבוצות המחקר במכללה וחלק ספרים מתורגמים שיצרו בשנים האחרונות פולמוס משמעותי, הטביעו חותם בשיח החינוכי ויש בהם פוטנציאל להעצמת אנשי החינוך הישראלים.

מרכז לפדגוגיה מתבוננת, בהובלת ד"ר נטע בר יוסף-פז, שהוקם ופועל מתוך ההכרה, בארץ ובעולם, שמערכת החינוך נדרשת לתת מענה הולם לתופעות ההרסניות ההולכות ומתגברות של לחץ נפשי, ניכור תוך-אישי ובין-אישי, זרות לעולם הטבע, הפרעות אכילה, השטחת התרבות, אובדן משמעות והתמכרות למדיה הדיגיטלית. על רקע זה, ומתוך הכרה שקניית ידע אקדמי בלבד אינה מסוגלת להעמיד תשובה הולמת, בחרנו להשקיע בפיתוח גישה חינוכית רוחנית בעלת אופי הוליסטי ואינטגרטיבי שוחר טוב לאדם ולסביבה וקשוב למגוון קולות החיים ונקודות המבט. ייעודו של המרכז לטפח התבוננות פנימית, התפתחות רוחנית ומפגש קשוב עם האחר והסביבה.

חינוך לקיימות אקו-הומניסטית, כפעילות הנעשית במשותף עם המרכז לחינוך לקיימות, ומטרתה להעמיד דגם הוליסטי ואינטגרטיבי לחינוך ערכי המשלב מחויבות לקיימות סביבתית ולקיימות חברתית – דגם חינוכי שמקדם איכות חיים משלבת לפרט, לקהילה ולסביבה.

 

יעל אוחיון
מתאמת המכון לחינוך מתקדם

03-6901206
הרשמה אונליין