זנות, סחר בבני אדם ומגדר בסיוע הומניטארי

הרשמה אונליין

סמינר הקיבוצים – בית הספר ללימודי תעודה – המרכז לפיתוח מקצועי

המכון ללימודי שטח - ביה''ס לסיוע הומניטארי

זנות, סחר בבני אדם ומגדר בסיוע הומניטארי

PROSTITUTION, HUMAN TRAFFICKING AND GENDER IN HUMANITARIAN AID

מרכזי הקורס: מרים גברעם ועינב לוי MPH, מנהל אקדמי: דוד מיכאלי MPH

היקף הקורס: 18 שעות - שלושה מפגשים

מועדי המפגשים: 29.3.2019, 5.4.2019, 12.4.2019, בין השעות: 8:30-13:30

מטרת הקורס: הקורס יחשוף בפני הסטודנטים את האופן בו תופעות הזנות, הסחר בבני אדם וסוגיות מגדריות, באות לידי ביטוי בהקשר ההומניטארי ואת הערוצים להתמודדות עם התופעות.

הקורס מקנה תעודה של מכללת סמינר הקיבוצים, המכון ללימודי שטח - ביה"ס לסיוע הומניטארי, ארגון 'תבל בצדק', והנו בשותפות עם ארגון 'תזכור' .

רקע: הזנות, הסחר בבני אדם והמגדר כתופעות אנושיות, כאמצעי מלחמה וכמרכיבים פוליטיים מהווים מוקד לדיון בכל הכרוך בסיוע הומניטארי. איתור ואבחנה של התופעות, המענה לאתגרים אותם הן יוצרות, ואלמנטים מגדריים מסייעים ומייעלים את המענה ההומניטארי - כמו גם הטמעת ראייה מגדרית בתהליכי שיקום, ניטור והערכה.

נושאים מרכזיים שיידונו בקורס:

מבוא - פגיעות כפולה ואוכלוסיות מודרות

נשים ואלימות מינית

הטמעה מגדרית במערכות

המגדר השקוף - אבדן הגבריות

קהילת הלהט"ב

ניצול מיני וזנות כאמצעי הישרדות

סחר בבני אדם

גילנות ואוכלוסיות מודרות במרחב האורבאני

רפואה, מגדר, ומה שביניהם

*במהלך הקורס יינתנו שתי הרצאות באנגלית

*תכני הקורס וסדר השיעורים מועברים בכפוף לשינויים פנימיים ו\או אילוצים של הדוברים.

 

 

נוהל הפסקת לימודים:
החזר כספי בגין ביטול לימודים יתאפשר עד 14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס , בהודעה בכתב בלבד לדוא"ל Ofra.Ronen@smkb.ac.il שתזכה את הנרשם במלוא שכר הלימוד. ביטול פחות  מ14 יום  ואילך לא יוחזר שכר הלימוד.