חזון "ראיה" לעתיד

'ראיה' - ביה"ס לתקשורת מקדמת - המוסד היחיד בארץ, שלימודי ההנחיה בו מתקיימים בקבוצות הטרוגניות, המשלבות אקדמאים מתחום החינוך, אנשי קולנוע ותקשורת, מטפלים ומחנכים, צעירים בוגרי הקורסים בשטח, וכאלה המעוניינים למצוא את דרכם בתחום המרתק של חינוך בשילוב קולנוע. קבוצות ההכשרה קטנות, באווירה משפחתית מלאת עשייה.
בנוסף למגוון תחומי הדעת והעשייה, מטרתנו לאמן את המנחה העתידי לגלות בעצמו את עוצמותיו ויכולותיו להנהיג, לתת ולקבל, תוך כדי המסע - עם כלים להעביר זאת הלאה.

"תקשורת מקדמת" תהווה חלק ממערכת החינוך בישראל – מגן חובה ועד סוף התיכון, במטרה למניעת הידרדרות ילדים ונוער למצבי סיכון, תוך הקפדתה לשמש ערוץ לקידום יכולות למידה, תקשורת והבניית שייכות אצלם. כתנאי לכך, ההכשרה תיכנס כדיסציפלינה חובה לעוסקים בהוראה ובמקצועות הטיפול.
במקביל, ניישם הכשרה תעסוקתית בתחומי הטלוויזיה והקולנוע לבעלי מוגבלות שכלית ולבני נוער בסיכון, נדאג להשמתם בעבודות אלו ונביא לקידום מעמדם ועמדתם בחברה.
צוות ביה"ס פועל מאמונה ביכולות האדם להעז לגלות את עוצמתו במטרה לקחת אחריות על גורלו וסביבתו. הבחירה במדיום הטלוויזיוני ככלי העבודה מבטיחה התאמה עקבית של התכנית "תקשורת מקדמת" לצרכי הילדים והנוער, על פי סביבת החיים המשפיעה עליהם.
 

בחינוך, כמו באמנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה.