הגירה ופליטות במערכת ההומניטארית הבין לאומית

המכון ללימודי שטח - ביה''ס לסיוע הומניטארי

הגירה ופליטות במערכת ההומניטארית - Forced Migration in the Humanitarian System

מרכז הקורס ומרצה: עינב לוי PH,
מנהל אקדמי: דוד מיכאלי MPH

היקף הקורס: 15 ש' בשלושה מפגשים.

מועדי המפגשים: יתפרסם בקרוב

מטרת הקורס: חשיפה לסוגיות הליבה, האתגרים והמורכבויות המונחות לפתחי מגישי הסיוע בעת מתן מענה הומניטארי לפליטים ומהגרים שלא מרצונם (FORCED MIGRANTS).
הקורס מקנה תעודה של סמינר הקיבוצים, המכון ללימודי שטח וביה"ס לסיוע הומניטארי  ומלווה על ידי נציבות האו"ם לפליטים (UNHCR).

רקע: הגירה כפויה (FORCED MIGRATION) מהווה אתגר בינ"ל אשר משלב בתוכו סוגיות ערכיות, רפואיות, כלכליות, תרבותיות ומגדריות. על מנת לתת מענה לצרכים הדחופים והייחודיים של תופעה זו, נדרשת גישה מרובת מגזרים לצד מאמצים מתמידים להתמודד עם השלכות התופעה.
המערכת ההומניטארית, ככזו אשר מהווה אחד מהגורמים המשמעותיים במתן המענה לתופעה זו, נמצאת כיום בתהליכים של שינוי אשר מחייבים היערכות מחודשת והעמקת מומחיות.  קורס זה ישאף להצביע על המציאות המורכבת של המענה ההומניטארי לתופעה, תוך מתן דגש על האמצעים היישומיים להתמודדות עם התופעה ברמת השטח.
הקורס יציג נושאי רוחב ונושאי ליבה תוך ניתוח מקרי בוחן, ביצוע סימולציות ושילוב דוברים בעלי מומחיות מנציבות האו"ם לפליטים (UNHCR), מארגוני חברה אזרחית ומחוקרים.

חלוקה מפורטת לפי מפגשים:

 

שעה נושא
1 היסטוריה, רקע ודילמות
2 משפט בין לאומי, הגדרות ושחקנים
3 הערכה
4 הערכה
5 שחקנים לא שגרתיים, המסתייע כמסייע - מקרה בוחן יוון
6 שחקנים לא שגרתיים, המסתייע כמסייע - מקרה בוחן יוון

 

שעה נושא
1 רפואה, קהילה, תרבות ומגדר - מקרה בוחן סרביה
2 רפואה, קהילה, תרבות ומגדר - מקרה בוחן סרביה
3 הסיוע בעיני המתסייע, ארגונים ורב תרבותיות - מקרה הבוחן האריתראי- סודני בארץ
4 הסיוע בעיני המתסייע, ארגונים ורב תרבותיות - מקרה הבוחן האריתראי - סודני בארץ
5 תרגול סימולציה
6 תרגול סימולציה

 

שעה נושא
1 מהגרים בתוך ביתם - מקרה בוחן האיטי
2 מהגרים בתוך ביתם - מקרה בוחן האיטי
3 פשע ושוני תרבותי - סימולציית מחנה פליטים
4 פשע ושוני תרבותי - סימולציית מחנה פליטים
5 פעילות בקבוצות - ניהול פרויקט
6 פעילות בקבוצות - ניהול פרויקט

תכני הקורס וסדר השיעורים מועברים בכפוף לשינויים פנימיים ו\או אילוצים של הדוברים.
ייתכן וחלק מהתכנים יועברו באנגלית.

נהל הפסקת לימודים:
החזר כספי בגין ביטול לימודים יתאפשר עד 14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס , בהודעה בכתב בלבד לדוא"ל Ofra.Ronen@smkb.ac.il  שתזכה את הנרשם במלוא שכר הלימוד. ביטול פחות  מ14 יום  ואילך לא יוחזר שכר הלימוד.